Bình Dương: Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về TN&MT

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 19/10/2016

(TN&MT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, công tác thanh, kiểm tra của ngành TN&MT đã luôn mang tính chủ động, từ đó góp phần chấn chỉnh công tác...

 

(TN&MT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương, công tác thanh, kiểm tra của ngành TN&MT đã luôn mang tính chủ động, từ đó góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện cơ chế trong lĩnh vực quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra của ngành.

Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp
Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp

Tuân thủ đúng quy trình

Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở TN&MT Bình Dương, Thanh tra Sở TN&MT đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, hướng đến xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Cụ thể, cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công thanh tra; hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra; cải tiến phương thức, lề lối làm việc gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Để đảm bảo sự hài lòng của tổ chức và công dân, đạt hiệu quả về thời gian, tiến độ và chất lượng, Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương quy định rõ trách nhiệm, phạm vi, trình tự giải quyết công việc của cán bộ, công chức; luôn tuân thủ đúng các quy trình đã công bố theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, gồm: Quy trình thanh, kiểm tra, Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về TN&MT và Quy trình giải quyết khiếu nại và tố cáo.

Riêng đối với công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về TN&MT, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở TN&MT đã đăng nhiều tin bài trên website của Sở TN&MT Bình Dương; thường xuyên duy trì thực hiện “Ngày Pháp luật” vào ngày 07 hàng tháng; triển khai, hướng dẫn thực hiện một số văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời chú trọng hơn đến công tác tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về TN&MT.

Song song đó, thường xuyên phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp báo cáo, trao đổi thông tin, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn; kiểm tra tình hình thực tế đối với cấp huyện, xã, nhằm đảm bảo có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong hoạt động quản lý của ngành TN&MT.

Kiểm tra, xử lý nghiêm

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 135 đơn vị; đã xử lý xong đối với 108/135 đơn vị, đạt tỷ lệ 80%. Trong đó, đã xử phạt có 57/108 đơn vị vi phạm về TN&MT với tổng số tiền xử phạt trên 4,5 tỷ đồng.

Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiếp 74 lượt người với 63 vụ việc khiếu nại, phản ánh về lĩnh vực TN&MT, tăng 02 vụ việc so với cùng kỳ năm 2015; tiếp nhận đơn thư trong kỳ 208 đơn, giảm 36 đơn so với cùng kỳ năm 2015; đã giải quyết 202/208 đơn, đạt tỷ lệ 97%, đang giải quyết 06 đơn còn lại.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Qua thanh, kiểm tra, đã phát hiện sơ hở trong chính sách, pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện, hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về TN&MT.

Công tác tiếp dân đã được Thanh tra Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó đã giúp người dân hiểu, tuân thủ quy định pháp luật, tạo niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, phản ảnh cử tri cũng đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, hợp tình, hợp lý và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tỷ lệ giải quyết đơn trong 9 tháng đầu năm của Thanh tra Sở TN&MT đạt tỷ lệ 97%.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra đã được điều chỉnh; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác đúng thời hạn quy định; tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Bình Dương về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân theo ủy quyền của lãnh đạo Sở TN&MT và tổ chức tiếp dân thường xuyên tại Sở; phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác đối thoại, vận động hòa giải nâng cao số vụ hòa giải thành trong lĩnh vực TN&MT...

Tường Tú