Sơn La: 19 xã đạt tiêu chí môi trường

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 19/10/2016

(TN&MT) - Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Sơn La, từ năm 2010 tới nay, toàn tỉnh Sơn La có 19/188 xã hoàn thành tiêu chí số 17 về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đạt 10,1%.
Người dân xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La luôn duy trì ra quân dọn vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần
Người dân xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La duy trì ra quân dọn vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần

Sơn La đã tập trung xây mới 314 công trình cấp nước sinh hoạt, nâng cấp 17 công trình cấp nước tập trung. Trong đó, Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn xây dựng mới 151 công trình, nâng cấp 17 công trình; chính sách hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số 139 công trình; Chương trình xây dựng NTM 24 công trình. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 82%, tăng 4% so với năm 2011. Tuy vậy, tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch mới đạt 34%.

Trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh hướng dẫn vận động người dân làm nhà tiêu, hố rác, thu gom chất thải rắn, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh gây chất thải ô nhiễm, sử dụng thuốc diệt cỏ; quản lý chất lượng nông, lâm, sản, thủy sản; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ tài nguyên đất và rừng, trồng mới 15.383ha rừng tập trung và 2,2 triệu cây phân tán dọc đường giao thông và các công trình công cộng. Hệ thống nghĩa trang trong các xã, bản đều được quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch, quy ước. Song, do tiêu chí môi trường đề cập nhiều lĩnh vực, quy định 5 chỉ tiêu phải thực hiện, nên số xã thực hiện được hết các nội dung còn ít.

Tin và ảnh: Nguyễn Nga