Xử lý nước thải y tế tại Sơn La: Còn nhiều hạn chế

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 10/08/2016

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành 6 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 6 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, với tổng số tiền phạt là 230 triệu đồng. Kết quả này cho thấy: Công tác xử lý nước thải y tế tại các tuyến bệnh viện tỉnh, huyện còn nhiều bất cập, đòi hòi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng.
Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

“Trắng” giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Trao đổi với PV, ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Sở TN&MT Sơn La vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác có liên quan đối với 8 tổ chức, cá nhân tại 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều thực tế đáng lo ngại: Hiện nay, các đơn vị trong đợt kiểm tra đều tiến hành xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30-100m3/ngày đêm, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có lưu lượng nước thải trung bình 280m3/ngày đêm, trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Hệ thống xử lý nước thải chưa được lắp thiết bị đo lưu lượng, chưa có quy trình vận hành; không có thiết bị, phương tiện giám sát việc xả nước thải vào nguồn nước. Các bệnh viện chưa có đầy đủ hồ sơ quản lý chất thải y tế, sổ quản lý vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định tại thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Bên cạnh đó, nước thải nguy hại từ hoạt động chụp X Quang, nước thải phát sinh từ phòng xét nghiệm chưa được xử lý sơ bộ tại nguồn phát sinh (giai đoạn tiền xử lý) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về khu xử lý tập trung theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế.

“Một trường hợp đáng lưu ý nữa là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La. Hiện, Trung tâm chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. Nước thải y tế chỉ được khử khuẩn và thu gom về bể chứa nước thải rồi xả thẳng ra môi trường.” – ông Triệu Ngọc Hoan cho biết thêm.

Tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm

Trước thực trạng trên, Sở TN&MT Sơn La đã yêu cầu các đơn vị vi phạm khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 30/10/2016.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, làm thế nào để việc xử lý nước thải y tế được thực hiện đúng quy định, nhằm bảo vệ môi trường là một bài toán khó với tỉnh Sơn La.

“Trước mắt, Sở TN&MT đề nghị Sở Y tế Sơn La cần thường xuyên phối hợp với Sở TN&MT trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật có liên quan; thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường. Kiên quyết và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước” – ông Triệu Ngọc Hoan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, kiến nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan bố trí kinh phí đầu tư cho công tác thu gom, xử lý triệt để chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị trực thuộc có phát sinh nguồn chất thải nguy hại.

Sở TN&MT Sơn La cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức; hạn chế tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh nước; khai thác, sử dụng nước cho sản xuất kinh doanh; xả nước thải vào nguồn nước.

Chỉ đạo Phòng TN&MT huyện tăng cường kiểm tra các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải trên địa bàn. Đối với các đơn vị đã được cấp giấy phép, giám sát việc thực hiện quy định của giấy phép đã được cấp và các quy định khác có liên quan. Đối với các đơn vị chưa được cấp giấy phép thuộc đối tượng phải cấp phép: Yêu cầu, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để thường xuyên tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải không có giấy phép; khai thác, sử dụng nước gây suy giảm nguồn nước; xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Bài & ảnh: Nguyễn Nga