Ngành TN&MT Đồng Nai: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 2016

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 05/08/2016

  (TN&MT) - Ngày 5/8 tại TX.Long Khánh (Đồng Nai), nhằm đáng giá những kết quả đạt được cũng như đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước...

 

(TN&MT) - Ngày 5/8 tại TX.Long Khánh (Đồng Nai), nhằm đáng giá những kết quả đạt được cũng như đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT Đồng Nai đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành TN&MT.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì Hội nghị

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Ngay từ đầu năm 2016, Sở TN&MT đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch UBND tỉnh Đồng Nai nên các mặt công tác về quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường tiếp tục được tăng cường, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT với số lượng tham dự tương đối nhiều; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh thông qua 02 Nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hành 07 quyết định liên quan đến các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành lập thủ tục, trình HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa trong năm 2016 tỉnh. 

Ngành TN&MT Đồng Nai đã thực hiện tích cực công tác bảo vệ môi trường với nhiều biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa sự gia tăng ô nhiễm; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn tại các khu xử lý chất thải; tăng cường các biện pháp kiểm soát, không để phát sinh các bãi rác tạm không phù hợp quy hoạch.

Song song đó, thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiệp (30/30 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường); tổ chức thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai còn chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, từ đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Phòng Đăng ký TN&MT giải quyết đạt 100% đúng và trước hạn; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả UBND cấp huyện giải quyết đạt 96,7% đúng và trước hạn, cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra 97%. 

Ông Lê Viết Hưng cho hay: Ngoài các kết quả đạt được như trên, nhiệm vụ quan trắc môi trường đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản được tập trung thực hiện; thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát môi trường tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý TN&MT trên toàn tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2016

Ông Lê Viết Hưng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2016, Sở TN&MT Đồng Nai quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép, thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải; tăng cường kiểm soát, xử lý dứt điểm các bãi tác tạm trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh bãi rác tạm mới không phù hợp quy định; tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao chủ đầu tư xây dựng tuyến thu gom nước thải đối với KCN Thạnh Phú. 

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các Chiến lược chương trình quốc gia về phát triển bền vững tăng trường xanh, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mặt khác, xây dựng dự án hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai theo hướng hiện đại và tổ chức thực hiện thí điểm tại địa bàn 01 đơn vị cấp huyện; thực hiện thí điểm việc chỉnh lý hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn 01 đơn vị cấp xã; rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; phối hợp lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, nông, lâm trường; tiếp tục thực hiện công tác cấp đổi, cấp lại, cấp biến động Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, xây dựng Chương trình hành động của Sở TN&MT; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa, kịp thời xử lý các sai phạm về lĩnh vực TN&MT; tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đạt chỉ tiêu theo chương trình năm 2016, trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn tại Sở TN&MT là 100%, tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh đạt 97%...

Tường Tú