Tiếp tục soát các thủ tục hành chính để quản lý tài nguyên biển

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 13/05/2015

(TN&MT) - Sáng ngày 13/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai Nghị định số 51/2014 /NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014 /NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Theo Nghị định này, khu vực biển nhất định là một phần của vùng biển Việt Nam bao gồm khối nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, có ranh giới xác định, được quy hoạch để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật. Ranh giới, diện tích khu vực biển được xác định đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển và quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển. Việc giao khu vực biển phải đáp ứng các điều kiện: tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao; Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển hoặc quy hoạch ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có nghĩa vụ sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao khu vực biển, không được chuyển nhượng quyền, sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân khác; Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm vi khu vực biển được giao; bảo vệ môi trường biển… Tổ chức, cá nhân được trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển được giao khi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng…

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Để triển khai Nghị định 51/2014 /NĐ-CP có hiệu quả, thời gian vừa qua được sự quan tâm của Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, Bộ Tư lệnh Hải quân vả các địa phương đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến Nghị định nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân các địa phương ven biển khi tham gia quản lý, khai thác, sử dụng khu vực biển; Xây dựng văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định của Nghị định 51/2014 /NĐ-CP…

Tuy nhiên, đến nay, sau gần 10 tháng triển Nghị định, việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn gặp nhiều khó khăn như: để tiến hành giao khu vực biển cần căn cứ vào quy hoạch, tuy nhiên đến thời điểm này Việt Nam chưa xây dựng được quy hoạch sử dụng biển, hải đảo do vậy việc giao khu vực biển vẫn phải dựa vào quy hoạch ngành, địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Nôi vụ là cơ quan được giao thực hiện công tác phân định ranh giới hành chính trên biển giữa các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, tuy nhiên hiện nay ranh giới hành chính trên biển giữa các tỉnh/thành phố chưa được xác định, do vậy đã nảy sinh các tranh chấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Ngoài ra đến nay cũng chưa có quy định của pháp luật về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo phương vỹ tuyến ra biển khoảng cách 03 hải lý, gây khó khăn cho công tác phân định thẩm quyền giao khu vực biển giữa Trung ương và địa phương.

Một khó khăn nữa là hiện nay, theo quy định tại Khoản 3, điều 4, thông tư số 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ TN&MT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, thì việc giao, cho thuê đất có mặt nước ven biển trong phạm vi 3 hải lý từ đường mép nước biển thấp nhật tính trung bình nhiều năm thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Pháp luật Đất đai. Điều này không phù hợp với các quy định tại Nghị định 51/2014 /NĐ-CP.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng: Cần tập trung triển khai dự án mở mới năm 2015, trong  đó có dự án “Xác định và xây dựng bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo phương vỹ tuyến một khoảng cách 03 hải lý”.

Thứ trưởng cũng giao Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Đất đai rà soát, bàn bạc và thống nhất việc chồng chéo giữa Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ TN&MT và Nghị định số 51/2014 /NĐ-CP để việc trển khai Nghị định số 51/2014 /NĐ-CP thời gian tới được thuận lợi và hiệu quả hơn.                                                                         

                                                                               Linh Nga