Yên Bái tiếp tục hoàn thiện đề án Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 29/01/2015

(TN&MT) - Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái trả lời phỏng vấn phóng viên Báo TN&MT về vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý...
   
(TN&MT) - Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo TN&MT về những vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn.
   
 PV: Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong lĩnh vực Quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2014?
   
Ông Nguyễn Văn Khánh: Từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Sở TN&MT đã xác định triển khai, thực hiện Luật này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2014. Sở TN&MT Yên Bái luôn chủ động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
   
  Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai năm 2013.
   
  Thứ hai, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà cụ thể là trình HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Ngoài ra, Sở TN&MT còn phối hợp với các Sở: Xây dựng, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh ký 03 Quyết định liên quan đến lĩnh vực này.
   
   
   
  Cũng trong năm 2014, Yên Bái đã hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các huyện, thành, thị. Ngoài ra, các công tác khác như: Thống kê, kiểm kê đất đai và cấp GCN quyền sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng bảng giá đất; công tác đấu giá tiền sử dụng đất… đều được tích cực triển khai và hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng công việc đảm bảo.
   
 PV: Thưa ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành TN&MT trong những năm gần đây là cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai. Vậy Sở TN&MT Yên Bái đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào và tác dụng của nó đối với người dân, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ra sao?
   
Ông Nguyễn Văn Khánh: Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng có tác động trực tiếp đến việc triển khai các công việc, chức năng, nhiệm vụ khác, ngay từ cuối năm 2013, Sở TN&MT Yên Bái đã xây dựng 16 nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC phải hoàn thành trong năm 2014. Cụ thể: 3 nhiệm vụ cải cách thể chế, 3 nhiệm vụ cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, 2 nhiệm vụ cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước, 3 nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, 4 nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính và 1 nhiệm vụ về cải cách tài chính công.
   
  Lãnh đạo Sở TN&MT đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các chi cục và các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung của công tác cải cách TTHC nhất là việc phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ TN&MT, các Bộ ngành liên quan và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái về công tác cải cách TTHC thông qua các đợt tập huấn chuyên môn, thông qua trang Thông tin điện tử của Sở… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, trong việc thực hiện cái cách TTHC.
   
  Về tác dụng của cải cách TTHC đối với người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai, Sở TN&MT đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung thành lập mới các đơn vị đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng nhu cầu công việc và đẩy mạnh chất lượng phục vụ. Việc thực hiện công nghệ thông tin, ISO 9001:2008 đã từng bước cải tiến phương pháp làm việc khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hạn chế tiêu cực, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai.
   
 PV: Năm 2015 ngành TN&MT cả nước đang chuẩn bị để ra mắt và đưa Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động, vậy công tác chuẩn bị của Yên Bái ra sao và những khó khăn, kiến nghị?
   
Ông Nguyễn Văn Khánh: Để triển khai phương án kiện toàn và tổ chức lại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng tinh thần chỉ đạo, Sở TN&MT Yên Bái đã tiến hành triển khai, rà soát, thống kê báo cáo đầy đủ về thực trạng, tình hình các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ.
   
  Hiện tại, Sở TN&MT đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai lập dự thảo đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trực thuộc sở theo quy định của pháp luật đất đai. Trong thời gian tới, sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động… của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai đề án và tổ chức triển khai Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT theo mô hình một cấp theo đúng quy định của Pháp luật.
   
  Yên Bái kiến nghị Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm phát triển quỹ đất để có cơ sở triển khai thực hiện.
   
 PV: Xin trân trọng cám ơn ông!
   
Việt Hùng  (thực hiện)