Triển khai Luật Phòng, chống thiên tai

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 18/04/2014

(TN&MT) - Chiều 18/4, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai.
   
(TN&MT) - Chiều 18/4, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai.
   
Thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
   
  Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.
   
  Luật Phòng, chống thiên tai quy định thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm 19 loại hình thiên tai phổ biến và các loại thiên tai khác (như núi lửa, thiên thạch rơi, …) để có căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện phòng, chống cụ thể và linh hoạt khi phát sinh loại thiên tai mới.
   
  Luật Phòng, chống thiên tai cũng đã quy định về việc phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trong đó quy định trách nhiệm của các cơ quan dự báo, cảnh báo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó thiên tai và sự chủ động phòng tránh của cộng đồng.
  Tại Hội nghị, Trung tâm KTTV và các đơn vị trực thuộc đã cùng quán triệt để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong luật.
   
  Cụ thể là: Quan trắc, thu thập, cập nhật, theo dõi, giám sát, tổng hợp, xử lý thông tin từ hệ thống quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai; Đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai; lập bản đồ cảnh báo thiên tai; Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về thiên tai cho Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương phục vụ cho việc chỉ đạo, triển khai hoạt động phòng, chống thiên tai.
   
  Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe Cục KTTV và Biến đổi khí hậu giới thiệu về các nội dung cơ bản của Quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và về cấp độ rủi ro thiên tai.
   
Thu Hà