Bến Tre - Trà Vinh: Xác định ranh giới hành chính trên biển

Biển đảo - Ngày đăng : 08:54, 11/06/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức hiệp thương xác định ranh giới hành chính trên biển giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.
b
Bờ biển Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) tiếp giáp với bờ biển tỉnh Trà Vinh

Theo phương án của các đơn vị thi công, việc phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm đến đường cơ sở nhằm xác định quản lý đối với khu vực bãi bồi của sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Bến Tre thuộc phạm vi của 7 xã thuộc 3 huyện biển tỉnh Bến Tre. Trong đó, huyện Bình Đại có 2 xã, huyện Ba Tri có 3 xã, và huyện Thạnh Phú có 2 xã.

Tuy nhiên, lãnh đạo 2 tỉnh cho rằng việc phân chia theo phương án của đơn vị thi công tỉnh Bến Tre còn nhiều điểm chưa phù hợp, trong khi đó, đơn vị thi công tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh cũng chưa ký thỏa thuận đi đến thống nhất đường ranh giới biển giữa 2 tỉnh. Do đó, thời gian tới 2 đơn vị thi công cần ngồi lại với nhau trước khi đưa ra hội nghị tiếp theo, trong đó cần nghiên cứu việc phân định phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đồng thời vận dụng các nguyên tắc, phương pháp và các bước phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo theo quy định.

Qua hiệp thương lần này, lãnh đạo Bến Tre và Trà Vinh vẫn chưa thông qua được phương án phân định. Để có những bước đi tiếp theo, lãnh đạo các tỉnh thống nhất giao cho Sở Nội vụ hai địa phương với tư cách là cơ quan thường trực làm tốt công tác phối hợp, tham mưu giúp cho UBND tỉnh mỗi bên những vấn đề liên quan cần thiết trước khi tổ chức hiệp thương lần sau. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tỉnh cũng lưu ý cần phải có sự thống nhất phương án của đơn vị thi công trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc và kế thừa biên bản đã kí giữa Bến Tre và Trà Vinh vào năm 2009.