Bến Tre: Chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo

Biển đảo - Ngày đăng : 15:59, 17/05/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch để tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  
BT1


Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm nay phải đảm bảo thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo ngư dân vùng biển hưởng ứng. Từ đó, có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Định hướng về công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo như những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam tại Biển Đông.
 

bt2


Đồng thời, chú trọng về các chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo, khuyến khích nhân dân định cư ổn định sinh sống lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển. Tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc tổ chức các hoạt động được diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển.

Dịp này, tỉnh Bến Tre có kế hoạch xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ lợi ích của cộng đồng như trồng cây xanh chắn cát, chống xói lỡ và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với BĐKH...

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre đặc biệt lưu ý UBND các huyện ven biển như Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu vực trung tâm các huyện, thị trấn và tại UBND các xã ven biển; đồng thời tổ chức các hình thức sinh hoạt cộng đồng đối với ngư dân vùng ven biển.