Sơn La: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 06:37, 07/11/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 2706/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, triển khai thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 7/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Sơn La: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
Sơn La tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi (trong ảnh: 
Công trình thủy lợi hồ Lái Bay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu)

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Kiên quyết xử lý với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Tổ chức kiểm tra, phối hợp với các địa phương kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi có quy mô lớn và các đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn; chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là với các đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ.

Huy động các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ hàng năm.

Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, báo cáo Bộ NN&PTNT theo quy định. Xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn với đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, lớn, vừa trên địa bàn. Tổ chức thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm định phương án ứng phó tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy lợi; phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy lợi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phối hợp Sở TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục hồ chứa thủy lợi phải lắp đặt và quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu. Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Tổ chức thẩm định hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi.

Giao Sở TN&MT hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập hồ sơ giao đất, đăng ký biến động đất đai trong hành lang bảo vệ công trình theo quy định. Giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng với các hoạt động đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy lợi.

Giao Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp quyết định theo thẩm quyền biện pháp xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai trong trường hợp xảy ra lũ, ngập lụt do sự cố đập gây thiệt hại cho vùng hạ du đập. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền báo cáo kịp thời với Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên hoặc Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT hỗ trợ, xử lý. Tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ chứa và quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp với đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Các tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quan trắc đập, hồ chứa thủy lợi và các công trình có liên quan theo quy định. Phân tích, đánh giá, xử lý, lưu trữ số liệu quan trắc, kịp thời xử lý dấu hiệu bất thường. Báo cáo cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND các cấp kết quả quan trắc. Kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định.