Kon Tum: Kiên quyết xóa bỏ bến bãi tập kết cát sỏi trái phép

Khoáng sản - Ngày đăng : 14:00, 08/05/2019

(TN&MT) - Nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài thì sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu của địa phương đó.
KT
Giám sát nguồn gốc cát sử dụng xây dựng các công trình, dự án theo quy định

Theo Văn bản số 1046 của UBND tỉnh Kon Tum gửi các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn, tỉnh Kon Tum về việc yêu cầu nâng cao trách nhiệm, nhận thức của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các sở, ngành chức năng.

Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan. Nếu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc khơi thông luồng, nạo vét để khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xoá bỏ các bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trước 31/7/2019.

Cùng với đó, giám sát các chủ đầu tư ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát sỏi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cát sỏi do nhà thầu cung cấp. Đối với các dự án nạo vét có thu hồi cát sỏi, chỉ thanh toán khối lượng đã đăng ký khối lượng thu hồi theo quy định.

Ngoài ra, các ngành chức năng liên quan phải được phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý khai thác cát sỏi tại những khu vực giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi trên địa bàn.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phối hợp tổ chức đấu tranh, xử lý vi vi pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết trái phép. Theo đó, sẽ mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong khai thác cát sỏi tại các địa phương từ ngày 10/5 đến 31/7/2019.