Bà Rịa - Vũng Tàu: Bổ sung 11 khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 14:00, 08/03/2019

(TN&MT) - HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra Nghị quyết số 34 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, có 11 khu vực mới được bổ sung vào quy hoạch.
san
Tăng thêm nhiều điểm mỏ khai thác đá xây dựng

Theo đó, tại Nghị quyết số 42 ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh có 49 khu vực thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản với tổng diện tích là1.326,27ha. Tuy nhiên, qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, quy hoạch đã bộc lộ nhiều bất cập như: nguồn cát xây dựng trong quy hoạch không đáp ứng nhu cầu thực tế, vật liệu san lấp thiếu hụt... ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời tạo nên sự mất cân đối cung - cầu làm phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. 

Để quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, góp phần đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất điều chỉnh bổ sung phụ lục các điểm mỏ. Theo đó, tại Nghị quyết số 34 có 11 khu vực mới được bổ sung vào quy hoạch, nâng tổng số các điểm mỏ thăm dò, khai thác lên là 60 khu vực với diện tích là 1.704,52ha. Trong đó, đá xây dựng có 30 khu vực với 957,76ha, trữ lượng 206,948.000m3; cát xây dựng 13 khu vực với 388,82ha, trữ lượng 9.487.000m3; sét gạch ngói 04 khu vực với 135.93ha, trữ lượng 6.895.000m3; vật liệu san lấp có 11 khu vực vớ 175.91ha, trữ lượng 31.689.000m3; than bùn 02 khu vực với 46.10ha, trữ lượng 242.000 tấn; khối lượng đất cát nạo vét hồ khoảng 27.250.000m3.