Yên Bái: Giám sát an toàn đập chắn, hồ chứa trong khai thác và chế biến khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 11:07, 27/02/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn 3196/UBND-NLN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn đập chắn và hồ chứa đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ sở khai thác, chế biến khoảng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc về an toàn đập chắn và hồ chứa
Tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ sở khai thác, chế biến khoảng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc về an toàn đập chắn và hồ chứa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với các dự án đang triển khai và chưa đi vào hoạt động, các chủ đầu tư có cơ sở khai thác, chế biến khoảng sản phải thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình theo quy định như: Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế; kiểm tra công tác nghiệm thu, xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa thải; hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn có tính đến trường hợp vỡ đập trước khi đi vào hoạt động.

Đối với các dự án, cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động cần thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan. Rà soát lại toàn bộ dự án; khảo sát địa hình, địa chất khu vực trong đó tập trung tại khu vực hồ chứa bùn thải quặng đuôi, bãi thải. Tính toán lại khả năng chịu tải đê, đập của bãi thải và hồ chứa bùn thải, khối lượng chất thải và bùn thải đã có trong hồ và bãi thải (trên cơ sở phù hợp với công suất của dự án, có tính đến ảnh hưởng do mưa lớn, kéo dài).

Đối với các hạng mục đã được xây dựng chưa đáp ứng đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình và bảo vệ môi trường theo quy định, yêu cầu phối hợp với đơn vị có đủ chức năng và năng lực thực hiện khảo sát hiện trạng, kiểm định chất lượng công trình và lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ chi tiết của các hạng mục đập, hồ chứa nước, bùn thải, bãi thải và hệ thống thoát nước của dự án. Nếu đảm bảo an toàn báo cáo Sở Công Thương và các ngành liên quan để thẩm định, xác nhận và giám sát, quản lý trong quá trình triển khai hoạt động.

Trường hợp các hạng mục công trình đê, đập, hệ thống thoát nước hiện có không đáp ứng được với công suất của dự án, không đáp ứng hồ sơ quản lý về chất lượng công trình chưa đủ cơ sở khẳng định đảm bảo an toàn, yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động của dự án; thiết kế cải tạo, bổ sung các hạng mục công trình, trình Sở quản lý chuyên ngành và các ngành liên quan để thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công và thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa chất thải; công trình bảo vệ môi trường; lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn có tính đến trường hợp vỡ đập; lập phương án đổ thải, thiết kế bãi thải quặng đuôi đảm bảo theo quy trình kỹ thuật.

UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình đầu tư và thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định. Tổng hợp báo cáo khắc phục của các cơ sở và các báo cáo của các sở, ngành liên quan. Trường hợp phát hiện những dấu hiệu vi phạm, mất an toàn nhanh chóng báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.