Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ điều chỉnh quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 12:33, 18/12/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản 228/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh về việc đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, có 11 khu vực mới được đề nghị bổ sung vào quy hoạch.
san
Bổ sung thêm khu vực khai thác vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Quyết định số 30 ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020”, toàn tỉnh có 50 khu vực với tổng diện tích khai thác 1.326,27ha. Trong đó, đá xây dựng 25 khu vực với 725,64ha; cát xây dựng 8 khu vực với 259,82ha, sét gạc ngói 4 khu vực với 139,93ha; vật liệu san lấp 12 khu vực với 196,88ha; than bùn 1 khu vực với 8,00ha. Tính đến ngày 31/12/ 2017, Sở TN&MT đã thẩm định trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 05 giấy phép thăm dò cho 05 doanh nghiệp với tổng diện tích 106,52ha; cấp 09 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn cho 09 doanh nghiệp với tổng diện tích là 171,08ha.  

Qua 02 năm thực hiện, các doanh nghiệp đã khai thác được khoảng 6,7 triệu khối đá xây dựng, đạt 22,78% trữ lượng quy hoạch khai thác; khai thác khoảng 232 ngàn mét khối sét gạch ngói, đạt 14,11% trữ lượng quy hoạch khai thác và khai thác khoảng 105 ngàn mét khối cát xây dựng, khoảng 1,04 triệu mét khối vật liệu san lấp… Qua kết quả khai thác cho thấy, nguồn cát xây dựng trong quy hoạch không đáp ứng được nhu cầu thực tế; vật liệu san lấp cũng thiếu hụt trầm trọng. Điều này gây ảnh hưởng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, sự mất cân đối cung, cầu còn làm phát sinh trình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Để quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, góp phần đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thời gian qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các khu vực quy hoạch. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm huy động tối đa nguồn bổ sung cho vật liệu san lấp và cát xây dựng đang bị thiếu hụt. Theo đó, Sở TN&MT đã cùng với đơn vị tư vấn nghiên cứu tài liệu địa chất và khảo sát thực tế tại 34 khu vực trên đất liền với diện tích hơn 2.700ha.

Qua kết quả thực hiện điều tra, rà soát, lấy ý kiến của các sở, ngành và các cơ quan có liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là 11 khu vực với tổng diện tích là 399,22ha; trong đó, đá xây dựng bổ sung 05 khu vực với  với 232,12ha; tài nguyên dự báo khoảng 65.271.000m3; cát xây dựng 05 khu vực với 129,00ha, tài nguyên dự báo khoảng 3.673.000m3; than bùn 01 khu vực với 38,1ha, tài nguyên dự báo khoảng 200.000m3; riêng vật liệu san lấp không có khu vực quy hoạch mới nhưng có nguồn bổ sung từ các khu vực đá xây dựng và thu hồi cát xây dựng là 16.323.000m3.