Quảng Nam: Xiết chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh than

Khoáng sản - Ngày đăng : 18:14, 07/05/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh...
(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn của tỉnh. Nơi nào để tình trạng khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng than trái phép không phù hợp với quy hoạch, gây bức xúc trong dư luận thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm.
Quảng Nam sẽ thực hiện các biện pháp, chế tài để xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa)
Quảng Nam sẽ thực hiện các biện pháp, chế tài để xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng than trên địa bàn tỉnh.    
 
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường; kiểm soát các phương tiện vận chuyển than trên đường bộ, đường thủy; sớm kết thúc điều tra các vụ việc liên quan đến khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng than trái phép trong thời gian qua. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, lập chuyên án điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển và sử dụng than trái phép.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển than trên biển và qua các cửa khẩu trên biển. Thực hiện các biện pháp, chế tài để xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.
 
Ủy ban nhân dân các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng than trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng than trái phép.
 
Tiến hành rà soát lại các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng than trong tất cả các khâu bao gồm vận chuyển, kiểm soát chất lượng, định mức tiêu hao, giảm các khâu trung gian; cải tiến công tác hạch toán chi phí sản xuất, để giảm tiêu cực, gian lận; tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ, hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm chi phí.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ sở khai thác, chế biến, kinh doanh, sử dụng than, các chủ phương tiện vận chuyển và quần chúng nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước.
 
Đối với các cơ sở khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng than trên địa bàn tỉnh phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng than.