Đắk Nông: Đẩy mạnh công tác trồng rừng để nâng tỷ lệ che phủ rừng

Đất đai - Ngày đăng : 17:40, 26/07/2019

(TN&MT) - Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh Đắk Nông đạt 39,15% so với kế hoạch năm là 39,3%. Với những diễn biến như hiện nay thì nhiều khả năng đến cuối năm nay, tỷ lệ che phủ rừng sẽ khó đạt được.
rung
Tăng cường công tác trồng rừng để tăng độ che phủ rừng

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu ngành Nông nghiệp phải nỗ lực để đạt kế hoạch về tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 39,3% nhằm phấn đấu đạt cho được tỷ lệ che phủ rừng 41,5% theo Nghị quyết số 22 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Nông đã đề ra. Cụ thể, tỉnh Đắk Nông quyết tâm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có và giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng; đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung và cây phân tán, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên; tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích trồng cây lâm nghiệp để đề xuất cập nhật vào diễn biến rừng hàng năm.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông cũng tiếp tục quyết liệt chỉ đạo tập trung rà soát, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được giao rừng và cho thuê rừng có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo số liệu báo cáo từ Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phá rừng, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng cơ bản đã được kiểm soát, theo chiều hướng giảm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 237 vụ phá rừng (giảm 27% số vụ), gây thiệt hại 59ha rừng (giảm 50,42% diện tích).