Đà Nẵng: Hàng loạt cán bộ bị đề nghị xử lý liên quan đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 09:54, 19/07/2019

(TN&MT) - Ngày 19/7, Thanh tra TP. Đà Nẵng thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu đất ven sông phía Bắc khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.
Thanh tra TP. Đà Nẵng có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu đất ven sông phía Bắc khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ
Thanh tra TP. Đà Nẵng thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu đất ven sông phía Bắc khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Thanh tra TP. Đà Nẵng kết luận: UBND huyện Hòa Vang và UBND quận Cẩm Lệ không có biên bản bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố đồ án quy hoạch sử dụng khu đất trên. Cụ thể, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo chưa đầy đủ, chưa cụ thể hiện trạng từng thửa đất, loại đất, người sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sang đất ở đối với 6 hồ sơ sai quy định... UBND huyện Hòa Vang không lưu trữ, thể hiện chưa đầy đủ hồ sơ gốc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của 4 hộ dân.

Kết quả thanh tra cũng chỉ ra việc có 9/17 ngôi nhà xây dựng mới sau thời điểm thu hồi đất, trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Hòa Châu, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang thời kỳ từ tháng 10-2010 đến trước năm 2012.

Thanh tra TP. Đà Nẵng đã kiến nghị: Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các phòng ban tham mưu và công chức liên quan; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tổ chức kiểm điểm đối với các phòng ban, công chức liên quan việc không có hồ sơ lưu trữ đối với 2 hộ dân và 2 hồ sơ của 2 hộ dân khác không đầy đủ thông tin.

Ngoài ra, Thanh tra TP cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch xã và công chức địa chính xã Hòa Châu, Đội trưởng Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang, các cá nhân có liên quan thời kỳ từ tháng 10-2010 đến trước năm 2012 trong việc để công dân xây dựng nhà ở không phép trong khu đất ảnh hưởng quy hoạch.

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ tổ chức kiểm tra, rà soát và từng bước xử lý đối với những ngôi nhà không phép trong khu đất nói trên theo đúng quy định pháp luật.