Lạng Sơn: Hàng chục hộ dân tự ý lấn chiếm đất quốc phòng

Đất đai - Ngày đăng : 20:04, 22/07/2019

(TN&MT) – Khu đất Pháo đài Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) được phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng. Tuy nhiên do buông lỏng quản lý, hàng chục hộ dân đã tự ý lấn chiếm đất để trồng màu, cây ăn quả và xây dựng nhà ở trái phép.
Ảnh 1 Khu pháo đài
Khu đất Pháo đài Đồng Đăng được quy hoạch là đất quốc phòng.

Khu đất Pháo đài Đồng Đăng có diện tích gần 52.680 m2, là công trình phòng thủ được quân đội Pháp xây dựng trước năm 1954. Tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/6/1996, Khu đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng làm công trình phòng thủ thuộc danh mục do Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc quản lý. Về quy hoạch sử dụng đất, theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn khu đất quy hoạch là đất quốc phòng.

Ảnh 2 Nhiều hộ xây nhà
Hàng chục hộ dân đã lấn chiếm đất Phái đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) để xây nhà ở, trồng màu, cây ăn quả.

Theo kết quả kiểm tra mới đây của ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, hiện tại, các công trình quân sự (hầm, hào) của Pháo đài đã hỏng do chiến tranh và người dân phá công trình lấy sắt. Khu đất có mốc giới xác định rõ ràng (48 mốc), nhưng do buông lỏng quản lý dẫn đến có 3 mốc đã bị mất, 01 mốc bị dịch chuyển và để 21 hộ dân tự ý lấn chiếm đất để trồng màu, cây ăn quả với diện tích khoảng 21.700 m2; 5 hộ xây dựng nhà trong phạm vi khu đất Pháo đài, diện tích xây dựng nhà khoảng 750 m2, trong đó có 3 nhà cấp 4 xây trước năm 2005 và 2 nhà cấp 4 xây năm 2015.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn (BCHQS), mặc dù đã được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong quá trình quản lý đơn vị đã có sự phối hợp với địa phương, tuy nhiên do hồ sơ đất đai, bản vẽ trích đo năm 2000 được lập thủ công độ chính xác không cao (không thể hiện tọa độ, chiều dài cạnh, tiếp giáp thửa đất không rõ ràng) đã gây khó khăn trong công tác quản lý dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm đất để trồng màu và xây dựng nhà trong phạm vi khu đất.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã yêu cầu BCHQS tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với khu đất Pháo đài Đồng Đăng theo đúng ranh giới, hiện trạng khu đất; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng xác định, khôi phục lại ranh giới, mốc giới đã mất, bị xê dịch theo hồ sơ đất đai hiện có; rà soát, xác minh về nguồn gốc, quá trình quản lý, làm rõ nhu cầu sử dụng đất và đề xuất phương án xử lý đối với phần diện tích do buông lỏng quản lý đã để các hộ dân lấn chiếm nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ quỹ đất quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cũng yêu cầu UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo các phòng chức năng, UBND thị trấn Đồng Đăng phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh trong việc rà soát, xác định, khôi phục lại ranh giới, mốc giới đã mất, đã bị xê dịch; xác minh làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, chiếm đất của các hộ dân, trên cơ sở đó thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất xử lý các nội dung vượt thẩm quyền đối với diện tích đất đã xây dựng nhà, trồng màu, cây ăn quả của các hộ dân tại khu đất nêu trên. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn để kịp thời phát hiện, đình chỉ, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công nói chung và đất quốc phòng nói riêng sử dụng vào mục đích khác.