Quảng Trị: Khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 -  2024

Đất đai - Ngày đăng : 21:49, 02/07/2019

(TN&MT) - Ngày 2/7, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm triển khai công tác...

 

(TN&MT) - Ngày 2/7, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm triển khai công tác xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh này.

A
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương, ngành chức năng sớm hoàn thành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024)


Báo cáo tại cuộc họp do ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho biết: Bảng giá các loại đất định kỳ trong 5 năm (2015 - 2019) mặc dù  được tiến hành xây dựng độc lập, khách quan tuy nhiên vẫn chưa tiệm cận được với giá thị trường, làm thất thu ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho quá trình thẩm định giá cụ thể. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho thấy giá đất cụ thể thường lớn hơn nhiều so với bảng giá đất, đặc biệt là đối với đất ở.

Tại một số địa phương, giá đất cụ thể tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất, như: TP. Đông Hà trung bình tăng khoảng 2,5 lần, cao nhất là 3,72 lần; thị xã Quảng Trị trung bình tăng 2,8 lần, cao nhất là 3,8 lần; huyện Cam Lộ trung bình tăng 3 lần, cao nhất là 16,52 lần; huyện Triệu Phong trung bình tăng 2,7 lần, cao nhất là 3,68 lần; huyện Hải Lăng trung bình tăng 2,2 lần, cao nhất là 3,69 lần…

Nguyên nhân của tình trạng trên do UBND các huyện, thành phố, thị xã chưa chỉ đạo kịp thời cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát giá trên địa bàn để đề xuất điều chỉnh hàng năm.

Để khắc phục hạn chế đó trong giai đoạn tới, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự  xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh, ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Phối hợp với Công ty cổ phần thẩm định giá Indochina làm việc trực tiếp với 9 huyện, thị xã, thành phố để triển khai xây dựng…

B
Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện bảng giá các loại đất 5 năm 2015 - 2019

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng: Sau 5 năm thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập, giá đất nhà nước quy định luôn thấp hơn so với thị trường gây bất cập trong quá trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, gây thất thoát nguồn thu ngân sách, chuyển mục đích sử dụng đất cũng như chưa tạo được nguồn thu lâu dài, bền vững.

Vì thế, trong giai đoạn 2020 - 2024, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị việc triển khai xây dựng bảng giá các loại đất lần này phải đảm bảo phù hợp với giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường của loại đất có cùng mục đích sử dụng, điều kiện thực tế của địa phương và khung giá đất do Chính phủ ban hành. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát việc xây dựng trung tâm các huyện, thị xã, thành phố để xác định loại xã, loại đô thị, khu vực, vị trí đất đảm bảo khách quan khi xây dựng bảng giá đất.

“UBND các huyện, thị xã thành phố cùng ngành chức năng liên quan phối hợp, khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) để trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành trước ngày 20/12/2019 tiến đến áp dụng thực hiện vào tháng 1/2020…” - ông Hà Sỹ Đồng yêu cầu.