Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 07:12, 03/07/2019

(TN&MT) – Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính về quản lý đất đai có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả, từng bước đem lại sự hài lòng đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
A 1
Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở TN&MT Quảng Ninh rà soát thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. Cụ thể, Sở TN&MT đã xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, trong đó có các thủ tục về Đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công và đăng ký quyền sử dụng đất.

Bằng việc thực hiện niêm yết công khai 100% các TTHC lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, trang mạng xã hội của Sở, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, để người dân và doanh nghiệp chủ động tiếp cận, nắm bắt thông tin liên quan đến TTHC về đất đai, môi trường. Nhờ vậy, không chỉ được rút ngắn về thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng có nhiều chuyển biến và hiệu quả nâng lên rõ rệt, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của cá nhân và tổ chức trong công việc.

A 2
Sở TN&MT Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền tới cán bộ, nhân viên về  các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp Sở, Ban, ngành và địa phương.

Cùng với đó, Sở TN&MT Quảng Ninh đã phân công các phó giám đốc bố trí thời gian hợp lý hàng ngày để trực tiếp phê duyệt các TTHC đã được thẩm định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng thời, còn ủy quyền cho 2 cán bộ trực tiếp làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ký một số TTHC để việc giải quyết được nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Mặt khác, Sở cũng thường xuyên rà soát các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Hiện một số TTHC có tần suất giao dịch cao như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đã được cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết; đặc biệt, thực hiện giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xuống còn 7 ngày. Thông qua đó, góp phần xóa bỏ những rào cản, cũng như cắt giảm một số TTHC còn rườm rà, chồng chéo, giảm thời gian đối với các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư...

A 3
Cán bộ Sở TN&MT Quảng Ninh trực tiếp trả lời những thắc mắc của các doanh nghiệp thông qua mô hình “Cafe doanh nhân”.

Đồng thời, công khai đường dây nóng của Sở, phân công cán bộ trực 24/24 đường dây nóng của Sở, bố trí cán bộ hỗ trợ tổng đài của Trung tâm Hành chính công tỉnh để kịp thời giải đáp thắc mắc về thực hiện TTHC cho các doanh nghiệp. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật các câu hỏi của tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trên fanpage của Sở để giải đáp kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, Sở TN&MT Quảng Ninh thường xuyên quan tâm, lắng nghe giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các chương trình Cafe doanh nhân. Tại các chương trình này, lãnh đạo Sở trực tiếp lắng nghe, tiếp thu, trao đổi và giải đáp thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của các doanh nghiệp, từ đó tạo không khí thân thiện, hòa đồng, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở TN&MT Quảng Ninh, đã tiếp nhận 1.042 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước thời  hạn 507 hồ sơ, đúng thời hạn 289 hồ sơ, quá thời hạn 1 hồ sơ, các hồ sơ còn lại vẫn đang trong thời hạn giải quyết.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất, cũng như cải thiện một số chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI chỉ đạt mức trung bình và thấp của Sở trong năm qua, nhất là các chỉ số SIPAS đo lường sự hài lòng của người dân và chỉ số cải cách hành chính Par-Index. Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh khẳng định, sẽ tăng cường thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và môi trường. Hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, triển khai tích cực dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình đối thoại trực tiếp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin về tài nguyên và môi trường.