Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp GCN cho các đơn vị sau sáp nhập

Đất đai - Ngày đăng : 16:11, 23/05/2019

(TN&MT) – Ngày 23/5, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp theo Quyết định của UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La giải đáp các thắc mắc của các đại biểu
Ông Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La giải đáp thắc mắc của các đại biểu

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Sơn La đã thành lập Tổ công tác rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, tài chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đã ban hành các quyết định sắp xếp, xử lý, tiếp nhận, giao tài sản công theo đề án được phê duyệt của các đơn vị: Trung tâm Truyền thông văn hóa; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc Sở Y tế; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ); Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Các phòng khám đa khoa khu vực các huyện giải thể theo đề án được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định sau khi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 441/KH-STNMT ngày 13/5/2019 về kê khai, đăng ký đất đai đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có biến động về đất đai thuộc diện sáp nhập, giải thể.

Theo đó, lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với tất cả các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đổi tên do sáp nhập. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

Giai đoạn 2: Thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận và hoàn thiện đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có biến động về diện tích, biến động về chủ sử dụng theo quyết định tiếp nhận, điều chuyển tài sản của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Kết quả đến ngày 20/5/2019, Sở TN&MT đã tiếp nhận, xử lý 211 hồ sơ, gồm: 104 hồ sơ đủ điều kiện đăng ký biến động, 77 hồ sơ đang thẩm định; 30 hồ sơ trả về cho người sử dụng đất hoàn thiện, bổ sung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở TN&MT triển khai cụ thể nội dung của Kế hoạch 441/KH-STNMT.

Đồng thời, đã phổ biến rõ Hướng dẫn số 155/HD-STNMT ngày 17/5/2019, hướng dẫn cụ thể quy trình kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCN với từng trường hợp: Sáp nhập các đơn vị thành đơn vị mới, khu đất không có biến động diện tích; Sáp nhập mà khu đất có biến động về diện tích; Trường hợp điều chuyển tài sản gắn liền với đất và đất từ đơn vị cũ sang đơn vị mới mà đất đã được giao đất, cấp GCN….

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, chủ yếu xoay quanh việc bố trí kinh phí triển khai, giải quyết các trường hợp diện tích đo đạc có biến động lớn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCN
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCN

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La đề nghị các huyện, thành phố tập trung triển khai, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện kiện toàn, sắp xếp hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai theo đúng lộ trình của Kế hoạch đề ra.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất: Có trách nhiệm lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, cập nhật bổ sung kế hoạch sử dụng đất, để có phương án sử dụng đất hiệu quả tại các khu đất dôi dư sau sắp xếp. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt các hình thức xử lý theo các phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất, các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đăng ký biến động đất đai trên cơ sở hướng dẫn của Sở TN&MT.

Sở TN&MT sẽ tiếp tục tập trung thời gian, lực lượng cho công tác thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai cho các đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn. Trong đó, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở tham mưu, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.