Góp ý dự thảoThông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 10:29, 14/03/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
a3 copy
Bộ TN&MT đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu góp ý vào dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và gửi ý kiến góp ý về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31/3/2019. Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT, Bộ đã xây dựng “Dự thảo quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất” và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ TN&MT và Tổng cục Quản lý đất đai.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ TN&MT đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu góp ý vào dự thảo Thông tư nêu trên và gửi ý kiến góp ý về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31/3/2019.