Tiền Giang: Quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Đất đai - Ngày đăng : 12:59, 03/12/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh.  
mh
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với đất nông nghiệp, tại các phường thuộc các thị xã và TP.Mỹ Tho là 100 m2. Tại các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và TP.Mỹ Tho (trừ vị trí 1) là 150 m2. Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 300 m2.

Riêng việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đối với tổ chức, việc tách thửa đất được căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Còn đối với hộ gia đình và cá nhân, UBND các huyện, thị xã, TP.Mỹ Tho căn cứ quy hoạch, kế hoạch SDĐ hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu SDĐ thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa. Việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở đối với thửa đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch SDĐ thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được tính theo quy định diện tích tối thiểu của đất ở và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này.

Các trường hợp đặc biệt chưa được nêu trong Quyết định này, nếu trong quá trình thực hiện các địa phương gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.