Quảng Bình: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Đất đai - Ngày đăng : 11:16, 22/08/2018

(TN&MT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc các dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 4 dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Tuy nhiên, đối với 11 lô đất nằm dọc trên tuyến đường Lê Duẩn thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch (tuyến đường có mặt cắt theo quy hoạch là 22,5m), đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, đảm bảo quản lý chặt chẽ, thống nhất về kiến trúc cảnh quan đô thị sau khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

nhà ở thương mại huyện Bố Trạch
Ảnh minh họa

Dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch và dự án Khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch được thực hiện bởi cùng một Chủ đầu tư. Do vậy đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình ra soát đảm bảo tính chính xác tên Chủ đầu tư của 02 dự án này.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1311/UBND-XDCB ngày 06/08/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình xin ý kiến về thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc các dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình rà soát tổng thể các dự án trên địa bàn huyện Bố Trạch có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, cập nhật các dự án phát triển đô thị đủ điều kiện triển khai vào danh mục các dự án của khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị, trong đó có các dự án Khu nhà ở thương mại tại huyện Bố Trạch.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.