Sơn La: Kiểm tra tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng

Đất đai - Ngày đăng : 07:49, 23/08/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 1977/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, và các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Vân Hồ. Kết quả kiểm tra sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực Tổ công tác. Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành gồm Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố; hoạt động theo quy định tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.