Điện Biên: Dự kiến đấu giá 168ha đất tại 10 huyện, thị, thành phố

Đất đai - Ngày đăng : 10:14, 16/07/2018

(TN&MT) - 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên thực hiện thu 77 tỷ, 800 triệu đồng tiền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đấu giá 168ha đất trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố để tăng thu cho ngân sách cho điạ phương.

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tỉnh Điện Biên: công tác quản lý đất đai, các cơ chế chính sách về quản lý đất đai đã được tỉnh quản lý chặt chẽ hơn. Cùng với đó, tỉnh Điện Biên đến nay đã hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); hoàn thành lập kế hoạch định giá đất 2018 và danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018.
 

6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên thực hiện thu 77 tỷ, 800 triệu đồng tiền sử dụng đất (ảnh tư liệu)
6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên thực hiện thu 77 tỷ, 800 triệu đồng tiền sử dụng đất (ảnh tư liệu)

 

Tính đến ngày 31- 5, toàn tỉnh Điện Biên đã cấp 5642 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã giao 260.720ha. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại TP. Điện Biên Phủ và đưa vào vận hành khai thác và sử dụng (9/9 xã, phường với 54.570 thửa đất).

 

Mục tiêu 6 tháng cuối năm ngành tài nguyên môi trường, tỉnh Điện Biên tập trung triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; giải quyết những vướng mắc trong quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất; chính sách về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Tủa Chùa; đây là một trong những huyện vùng cao tỉnh Điện Biên thực hiện cơ sở dữ liệu địa chính, góp phần hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính của huyện, nhằm quản lý tốt công tác đất đai tại địa phương.