Bộ TN&MT: Khai giảng lớp bồi dưỡng về định giá đất

Thời sự - Ngày đăng : 14:47, 02/03/2019

(TN&MT) - Ngày 2/3 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai long trọng tổ chức lớp bồi dưỡng...
(TN&MT) - Ngày 2/3 tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai long trọng tổ chức lớp bồi dưỡng về định giá đất khóa 1 năm 2019. Tham dự có ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng – Tổng cục Quản lý đất đai, ông Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng – Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT cùng lãnh đạo Tổng cục và nhà trường.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được hợp nhất từ các đơn vị có chức năng đào tạo của các đơn vị trực thuộc Bộ trước đây. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

 
anh 1
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến - Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cho biết, để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác định giá đất, tư vấn xác định giá đất; căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của địa phương, với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường long trọng tổ chức lớp Bồi dưỡng về định giá đất khóa 1 năm 2019. 

Tổng cục Quản lý đất đai, với trách nhiệm quản lý toàn bộ đất đai từ làm cơ chế chính sách đén tổ chức thi hành và chỉ đạo các địa phương. Qua công tác chỉ đạo điều hành còn nhiều bất cập liên quan đến tài chính đất đai, đặc biệt là xác định giá đất, giữa yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước với đội ngũ nhân lực đào tạo bài bản. 

Tổng cục trưởng cho rằng, khóa học có mục tiêu lớn nhất là trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thị trường và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về định giá đất cho cán bộ làm công tác định giá đất, tư vấn định giá đất đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu xã hội. Là một trong những điều kiện cần có để được cấp chứng chỉ định giá theo Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua khóa học, các học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng về định giá đất, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật có liên quan về giá đất cũng như hiểu rõ trình tự, nội dung, phương pháp xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể. Đây cũng là cơ hội để các học viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

 
anh 2
TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu Trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT phát biểu tại buổi Lễ

Hiệu trưởng Nguyên Đức Toàn cho biết, Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Toàn mong rằng trong quá trình học, các học viên trao đổi nhiệt tình, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện cho học viên thêm kiến thức để áp dụng vào thực tế.
 
anh 3
Toàn cảnh buổi Lễ

 
anh 4
Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm