Nỗ lực kiểm soát môi trường biển

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 15/12/2017

(TN&MT) - Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quản  lý về công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, năm 2017,Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Theo ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng, Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, với nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề, trong điều kiện Cục còn rất khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Cục đã phấn đáu hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao : Hoàn thành xây dựng dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh gía rủi ro, khắc phục giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại trên biển; Tổ chức 5 đoàn kiểm tra đột xuất, nám bắt tình hình thực tế sự cố tràn dầu dạt vào bờ biển Rạng, huyện Núi Thành, Quảng Nam, tình hình khai thác vỏ trai tai tượng tại huyện đảo Trường Sa, kiểm tra hoạt động nhận chìm tại Nghi Sơn, Thanh Hóa…Đặc biệt với kế hoạch đã được ký kết, Cục đã phối hợp Cảnh sát biển đã tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát biển trong quá trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường biển, cùng nhau khảo sát, năm bắt tình hình hoạt động trên biển, ven bờ tại Quảng Ngãi và Kiên Giang và tổ chức Hội thảo khoa học Định hướng  hợp tác nghiên cứu khoa học nghiên cứu biển. Năm 2017, Cục cũng đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra thực thi bảo vệ môi trưởng biển, đảo trong giám sát, ngăn ngừa , ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện văn bản pháp luật trong lĩnh vực ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Thuận.Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quản  lý về công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, năm 2017,Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng và trình ban hành các văn bản pháp luật quan trọng giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý, góp phần kiểm soát và bảo vệ môi trường biển là những thành tích được ghi nhận tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục, sáng 15/12, tại Hà Nội.

Mặt khác Cục đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ các địa phương và các phương  tiện thông tin đại  chúng về những diễn biến có liên quan tới môi trường biển, kịp thời đề xuất với Tổng Cục giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinhh từ thực tiễn của địa phương như: theo dõi diễn biến hiện tượng nước biển có màu đỏ tại một số khu vực TP. Đà Nẵng, cá chết bất thường tại Kiên Giang, cá chết, sò chết tại khu vực Vĩnh Tân, Bình Thuận, cá nuôi lồng bè tại khu vực đảo Phú Quý bị chết hàng loạt…

Phát biểu tại Hội Nghị, Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Phạm Ngọc Sơn đánh giá cao những kết quả mà Cục đã đã được trong năm 2017. Tuy nhiên Ông Sơn cho rằng, về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Cục cần phải nêu bật được những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, những văn bản pháp luật còn thiếu, cần nghiên cứu xây dựng và ban hành để làm cơ sở cho việc thực hiện cấp phép nhận chìm, một nhiệm vụ hết sức nặng nề và quan trọng của Cục; đồng thời, làm rõ những vấn đề cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2018…

K.Liên