Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 29/11/2017

(TN&MT) - Sáng 29/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.
Ảnh 1:Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội thảo
Ảnh 1:Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội thảo

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai 2013 cho thấy, hành lang pháp lý cho công tác quản lý và sử dụng đất cũng như tạo điều kiện để triển khai thi hành luật đã được triển khai thực hiện tốt. Nhiều địa phương đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền; triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và nhiều nhiệm vụ được trọng tâm được quy định trong luật.

Tuy nhiên, qua tổng hợp đánh giá thi hành luật của các tỉnh, thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: nguồn lực đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy hiệu quả. Nhiều nơi, dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ, lãng phí, hiệu quả sử dụng thấp; có trường hợp định giá đất để tính thu nghĩa vụ chưa phù hợp, gây thất thoát ngân sách. Cơ chế tạo quỹ đất chưa được quan tâm thực hiện. Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lơn hơn 70%.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do, hệ thống pháp luật chưa thật hoàn thiện, vẫn còn chồng chéo, không thống nhất trong quy định của pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất thầu còn một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, và một số nội dung phát sinh mới mà pháp luật chưa có quy định điều chỉnh nên khó khăn cho khâu tổ chức thi hành.

Bên cạnh đó việc tổ chức thi hành pháp luật đã có quy đinh, nhưng không tổ chức thực hiện, hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, công tác thanh, kiểm tra, theo dõi thi hành còn hạn chế.

Theo Thứ trưởng, để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và góp phần tạo động lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc tổ chức thi hành và lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, mục đích của việc sửa đổi Luật đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.

Đồng thời, tăng nguồn thu từ đất đai phát triển bằng hình thức thu hồi đất sau khi quy hoạch được công bố, tạo quỹ đất sạch cho Nhà nước để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Giảm khiếu kiện về đất đai.

Tổng cục cũng đề xuất 10 nhóm nội dung dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung trong luật cụ thể là: người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; chế độ sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung và cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành luật đất đai.

Tuyết Nhi