Quốc hội thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 20/06/2017

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 3, sáng 20/6, với 454/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,46% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 78 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cho biết, có ý kiến đề nghị, đối với thiệt hại về tinh thần quy định tại Điều 27 thì Nhà nước bồi thường, đồng thời tiến hành cải chính, xin lỗi công khai người bị oan mà không cần có yêu cầu của họ…

“Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người bị oan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan bổ sung quy định như trên” - ông NGuyễn Khắc Định nói.

Đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Về bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự (khoản 4 Điều 27), Luật đã thông qua quy định việc bồi thường thiệt hại về tinh thần chỉ trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, quy định như vậy là kế thừa quy định của Luật hiện hành, đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của ngân sách Nhà nước. Hơn nữa, bồi thường thiệt hại về bản chất là bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại, nhưng trong trường hợp người đó đã chết thì người thừa kế được hưởng.

“Nếu quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích của người bị thiệt hại trong trường hợp người đó còn sống thì không hợp lý và dễ phát sinh phức tạp trong quá trình thực hiện. Mặt khác, vấn đề này chưa được tổng kết, đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan” - Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Hải Ngọc - Châu Tuấn