Khối thi đua số V - Bộ TN&MT: Ký kết giao ước thi đua năm 2016

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 25/03/2016

  (TN&MT) - Chiều ngày 25/3 tại TP.HCM, Khối thi đua số V - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước và phát động phong trào...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 25/3 tại TP.HCM, Khối thi đua số V - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã  tổ chức Hội nghị ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2016.  

Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền - Bộ TN&MT đã đến dự và trao Quyết định của Bộ TN&MT công nhận Công ty TNHH TN&MT Miền Nam là Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2016.

Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền đọc Quyết định của Bộ TN&MT công nhận Công ty TNHH TN&MT miền Nam là Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2016.
Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền công bố Quyết định của Bộ TN&MT công nhận Công ty TNHH TN&MT Miền Nam là Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2016.

Tại Hội nghị, Công ty TN&MT Miền Nam - Khối trưởng Khối thi đua số V và các đơn vị thuộc Khối đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Khối và phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng năm 2016. Ông Phạm Chí Tích, Tổng Giám đốc Công ty TN&MT miền Nam - Khối trưởng Khối thi đua số V cho biết: “Hôm nay, Khối thi đua số V ký kết giao ước thi đua năm 2016, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí kế hoạch năm 2016”.

Theo ông Phạm Chí Tích cho biết: Năm 2016, Khối thi đua số V Bộ TN&MT sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 và các năm tiếp theo.

Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua trong ngành TN&MT năm 2016 do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động, Khối thi đua số V sẽ thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong Khối và của ngành. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bền vững. Hàng năm, tổ chức phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thảo ước lao động tập thể trong đơn vị; quan tâm cũng cố kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới…

Ông Phạm Chí Tích, Tổng Giám đốc Công ty TN&MT miền Nam - Khối trưởng Khối thi đua số V phát biểu tại Hội nghị.
Ông Phạm Chí Tích, Tổng Giám đốc Công ty TN&MT miền Nam - Khối trưởng Khối thi đua số V phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số V ký kết giao ước thi đua năm 2016.
Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số V - Bộ TN&MT ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền cho biết: Khối thi đua số V là khối đặc thù, có nhiều điểm khác biệt so với các đơn vị quản lý khác trong Bộ TN&MT. Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong năm 2016, Khối thi đua số V cần phải bám sát kế hoạch Phong trào thi đua năm 2016 do Bộ trưởng Bộ TN&MT – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TN&MT phát động (Văn bản số 224/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/1/2016), để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển các tấm gương điển hình tiên tiến và sáng kiến cải tiến khoa học - công nghệ - kỹ thuật – cải cách hành chính… tại từng cơ quan, đơn vị trong Khối;  đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu thành tích trong hoạt động, sản xuất – kinh doanh của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua số V; tôn vinh các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào thi đua yêu nước…

Khối thi đua số V - Bộ TN&MT gồm 08 đơn vị:

  1. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
  2. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
  3. Báo Tài nguyên và Môi trường
  4. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
  5. Nhà Xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  6. Công ty CP Thiết bị Khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam
  7. Công ty CP Tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên và môi trường
  8. Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Miền Nam

 

Tin & ảnh: Tường Tú