Khối thi đua số V (Bộ TN&MT) triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 15/01/2016

(TN&MT) – Ngày 15/01/2016, tại trụ sở Báo Tài nguyên & Môi trường, Khối thi đua số V (Bộ Tài nguyên & Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền và 8 đơn vị thuộc Khối thi đua số V đến dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, ông Hoàng Văn Thành – Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Khối thi đua số V cho biết: Năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách có hiệu quả. Khối cũng đã luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về các mặt chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Hoàng Văn Thành - TBT Báo TN&MT, Trưởng Khối thi đua số V báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2016
Ông Hoàng Văn Thành - TBT Báo TN&MT, Trưởng Khối thi đua số V báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2016

Các đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất của Khối luôn ổn định sản xuất, có bước phát triển về doanh số và lợi nhuận; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước; sản xuất kinh doanh chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhờ đó, các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ. 

Cơ quan ngôn luận của Bộ là Báo và Tạp chí TN&MT đã xây dựng và triển khai nhiều bài viết hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng chuyên mục biểu dương những điển hình tốt, những sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác bảo vệ và phát triển quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường. Các bài viết biểu dương việc làm tốt ở các đơn vị trong các lĩnh vực của ngành; những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước, của ngành năm 2015 được thông tin kịp thời với hình thức chuyển tải đa dạng phong phú, mang nhiều nội dung thông tin thiết thực, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn so với yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu của bạn đọc.

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Phạm Xuân Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Trịnh Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Hoàng Văn Thành, công tác Thi đua Khen thưởng năm 2015 của Khối Thi đua số V đã từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp, hiệu quả và có tác dụng tích cực trong việc động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, khi triển khai công tác này vẫn còn mang tính hình thức; việc phát động và thực hiện phong trào thi đua không đồng đều trong một đơn vị và giữa các đơn vị trong Khối; cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng vẫn còn kiêm nhiệm…đã ảnh hưởng đến kết quả của phong trào thi đua - khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Hải (phải), TGĐ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Hải (phải), - TGĐ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền Trịnh Xuân Quảng khẳng định: Khối thi đua số V là khối đặc biệt, có nhiều điểm khác so với các đơn vị quản lý ngành khác trong Bộ. Để đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, Khối cần xác định đặc điểm của từng đơn vị, từ đó có định hướng, kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để xác định mục tiêu trọng tâm. Đặc biệt, các đơn vị trong Khối nên tập trung nuôi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua – Khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, Trưởng Khối thi đua số V đề xuất kế hoạch và các hoạt động trọng tâm trong năm 2016. Theo đó, Khối Thi đua số V định hướng bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Các đơn vị trong Khối cần tăng cường hỗ trợ, gặp gỡ giao lưu, nhất là giao lưu các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhằm tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Ngoài ra, quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khối thi đua số V gồm 08 đơn vị: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường; Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Công ty Cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên Môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam.

Tin:Tuyết Chinh.Ảnh:Hoàng Minh