Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nợ xấu vẫn còn cao

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 21/11/2013

Chiều 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo thêm về các vấn đề kinh tế, xã hội đất nước trước Quốc hội...
  Chiều 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo thêm về các vấn đề kinh tế, xã hội đất nước cũng như các vấn đề được đặt ra trong phiên chất vấn với các bộ trưởng, trưởng ngành.

  Trước khi đi vào những vấn đề cụ thể, Thủ tướng thay mặt Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu, cử tri cả nước; hứa khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, nỗ lực cao nhất cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

  Về tình hình kinh tế xã hội và các nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng cho biết, tháng 10 và 11, kinh tế vĩ mô tiếp tục cải thiện, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,4%, ước cả năm tăng 6,2-6,3%, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua; dư nợ tín dụng cả năm có khả năng đạt 11-12%; xuất khẩu tăng 15,1%, nhập khẩu tăng 15,9%, nhập siêu gần 290 triệu USD; vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt trên 20 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 11,5 tỷ USD, vốn ODA ký kết tăng 14,1%; sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất nông-lâm-thủy sản ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo… Những kết quả này giúp đất nước có cơ sở đạt được những kế hoạch đã đề ra cho năm 2013. từ nay đến cuối năm, kiên định thực hiện các giải pháp đã đề ra, chủ động cân đối cung-cầu, đảm bảo đủ các mặt hàng thiết yếu, chuẩn bị tốt điều kiện để mọi người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
   
   


  Về nhiệm vụ năm 2014, Chính phủ sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách tiền tệ, giá hàng hóa do Nhà nước quy định, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cả trước mắt và trung hạn; cải thiện môi trường kinh doanh…

  Về sử dụng nguồn vốn trái phiếu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ sử dụng khoản tăng bội chi ngân sách một phần cho trả nợ, phần còn lại đầu tư cho các dự án thiết yếu, hoàn thành các công trình đang dở dang, đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, bổ sung vốn đối ứng ODA. Trái phiếu sẽ được phát hành phù hợp theo tiến độ giải ngân dự án và phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô, đảm bảo hiệu quả, đồng thời phù hợp với chính sách tiền tệ, không làm tăng quá mức tổng cầu. Nhưng Thủ tướng cũng thừa nhận, áp lực trả nợ là rất lớn, cần phải phát hành trái phiếu để đảo nợ, bảo đảm duy trì thanh khoản mà không làm tăng dư nợ gốc trái phiếu Chính phủ. Với các giải pháp này, nợ công của nước ta hiện vẫn trong giới hạn an toàn. 

  Về xử lý nợ xấu, thời gian qua, Chính phủ đã xử lý hơn 101.000 tỷ đồng bằng dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng lành mạnh hơn… Nhưng nợ xấu vẫn còn cao, đến cuối tháng 9/2013 là hơn 4,6% và việc xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán, bất động sản phục hồi chậm nên khó bán tài sản đảm bảo để thu hồi vốn… Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung xử lý bằng các biện pháp mạnh như tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, đảm bảo công khai minh bạch của các tổ chức tín dụng, phát huy vai trò của công ty quản lý tài sản, bán tài sản đảm bảo để thu nợ…

  Cùng với đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng. Trong tái cơ cấu đầu tư công, Chính phủ sẽ tập trung khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí, rà soát lại các khoản vốn và các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh để đâu tư vào các dự án quan trọng, có sức lan tỏa lớn, đảm bảo các dự án được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch, gắn với trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư và chủ đầu tư.

   
  Về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã có quy định rõ về cơ chế, chính sách cho việc quản lý, giám sát tại các doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2012-2013, các DNNN đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn phần vốn Nhà nước và đóng góp hơn 33% GDP, trên 80% DN có lãi… Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hoạt động của các DNNN, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, bán toàn bộ vốn tại các DN mà Nhà nước không cần chi phối; tách bạch nhiệm vụ kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích tại các DNNN...

  Về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chính phủ sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, có chính sách thu hút mạnh đầu tư sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở địa bàn nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; ưu tiên bố trí vốn ngân sách và các nguồn vốn xã hội đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…

  Về an toàn hồ chứa nước, hiện cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động, trong đó có nhiều hồ được xây dựng đã lâu, không đảm bảo an toàn, không phù hợp với sự biến đổi khí hậu, cần được sửa chữa, nâng cấp. Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan trong việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo ban hành quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, phấn đấu đến năm 2014 hoàn thành.

  Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Chính phủ chú trọng tạo môi trường bình đẳng cho các DN thuộc mọi thành phần cùng phát triển; kiên định thực hiện giá thị trường với các hàng hóa thiết yếu theo lộ trình phù hợp, đi đôi với hỗ trợ các hộ nghèo, chính sách; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, tài nguyên, giấy tờ công dân, tiếp cận vốn; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu trong thực thi công vụ… 

  Về các vấn đề xã hội, trong đó có giảm nghèo, Chính phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã có nhiều chính sách, huy động mọi nguồn lực xã hội để giảm nghèo, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa đồng đều, bền vững, số hộ có nguy cơ tái nghèo còn cao. Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách đã ban hành, trong đó tăng khả năng hỗ trợ đảm bảo mức tối thiểu về dịch vụ, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, khuyến nông, lâm ngư, có chính sách đặc thù để giảm nghèo nhan h hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

  Về giảm tải bệnh viện và nâng cao y đức, Chính phủ đã cho đầu tư, cải tạo, xây mới nhiều bệnh viện, triển khai chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới… Chính phủ sẽ xây mới 5 bệnh viện trung ương và tuyến cuối hiện đại trong năm 2014, đồng thời nâng cấp, mở rộng các bệnh viện trung ương và tuyến cuối hiện có nhằm giảm tải, nâng cao năng lực điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

  Thủ tướng cũng cho biết, hiện ngành y tế có hơn 500.000 cán bộ, nhân viên, hầu hết có tâm với người bệnh nhưng cũng có những cán bộ suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luât, gây bức xúc nhân dân, ảnh hưởng uy tín của thày thuốc. Chính phủ sẽ chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không xứng đáng.

  “Chính phủ sẽ làm hết sức mình, quyết liệt hành động để cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2014”, Thủ tướng nói.

  Sau khi nghe Thủ tướng báo cáo, nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp Thủ tướng. 

  Đại biểu Trần Thị Hiền băn khoăn về việc liệu phát hành thêm trái phiếu Chính phủ có thể khiến lạm phát quay trở lại hay không, các giải pháp của Chính phủ để sử dụng nguồn trái phiếu này thật hiệu quả.

  Các đại biểu Hà Sỹ Đồng, Ngô Văn Minh quan tâm đến tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật của các cơ quan Chính phủ. Đại biểu Minh đặt vấn đề, liệu việc chậm ban hành văn bản có phải là vi phạm pháp luật không? Nếu có, Thủ tướng xử lý như thế nào?

  Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Trần Thị Dung, Đỗ Văn Đương hỏi về quy hoạch, xây dựng thủy điện gây nhiều hệ lụy; quy trình xả lũ, vận hành hồ chứa và sự chỉ đạo của Thủ tướng với công tác này trước các ý kiến của nhiều đại biểu QH trong hơn 2 ngày chất vấn vừa qua. Đại biểu Đỗ Văn Đương cũng gửi thêm tới Thủ tướng câu hỏi của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc vì sao lại có có sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất? 

  Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị Thủ tướng làm rõ, liệu sự ngập ngừng, thiếu nhất quán trong ban hành chính sách thể chế tạo niềm tin thị trường có phải là nguyên nhân dẫn tới sự chậm chạp trong nhiều vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế? Làm thế nào để có được sự nhất quán về thể chế? Đại biểu Đỗ Thị Hoàng quan tâm thêm về kết quả tái cơ cấu nền kinh tế.

  Trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu về phòng chống tham nhũng được đại biểu Lê Như Tiến chất vấn Thủ tướng. Ông muốn biết trong gần 2 nhiệm kỳ tại vị, Thủ tướng đã cắt bỏ hoặc trực tiếp cắt bỏ được bao nhiêu ung nhọt, quốc nạn tham nhũng? Cùng nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Khá đề nghị Thủ tướng làm rõ thêm về trách nhiệm và các giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Cũng liên quan đến vấn đề trách nhiệm, đại biểu Trương Thị Huệ chất vấn Thủ tướng về trách nhiệm của người có thẩm quyền trong thực thi công vụ chưa được rõ ràng, chưa có địa chỉ cụ thể.

  Đại biểu Đặng Thị Kim Chi đề nghị Thủ tướng giải đáp về việc tạm nhập tái xuất 30.000 tấn đường của Hoàng Anh Gia Lai và các giải pháp giúp ngành mía đường đảm bảo sự phát triển.

  Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm quan tâm đến các đánh giá về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân và giải pháp của Thủ tướng để giúp nông dân làm giàu bằng nghề nông.

  Đại biểu Lê Nam đề nghị Thủ tướng thể hiện chính kiến về việc trưng cầu hiền tài từ nguồn nhân lực chất lượng cao quốc tế trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, những đột phá về công tác cán bộ.
  Theo Vân An/HNM