Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam – KOICA (Hàn Quốc): Khởi động Dự án thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:42, 05/07/2019

(TN&MT)- Sáng 5/7, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức cuội họp Khởi động Dự án thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam. Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Kim Jin Oh, Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Dự án thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-BTNMT ngày 14/6/2019 với mục tiêu nhằm cải thiện công tác quản lý biển và hải đảo theo hướng bền vững thông qua tăng cường năng lực và thúc đẩy hiệu quả về quản lý tổng hợp, góp phần phát triển KT- XH, môi trường vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam.

s
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, công tác quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam đã được tiếp cận từ cách đây 20 năm, hiện đang từng bước được áp dụng vào thực tiễn và đạt được nhiều kết quả nhất định. Song công tác này cũng gặp phải một số khó khăn như: sự phân bổ không hợp lý về nguồn lực cho thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ; công tác điều phối quản lý tổng hợp vùng bờ ở cấp quốc gia và địa phương còn chưa hiệu quả; thiếu sự liên kết giữa các sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương.

“Chính vì vậy, tôi đánh giá cao và tin tưởng khi Dự án đi vào triển khai thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cho công tác quản lý tổng hợp vùng bờ ở Trung ương và địa phương”, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng đã cảm ơn KOICA trong thời gian quan đã nỗ lực hợp tác cùng Tổng cục trong việc xây dựng và hoàn thiện Dự án để trình Bộ TN&MT phê duyệt. Đồng thời, mong muốn trong 3 năm thực hiện dự án tới đây, KOICA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các bước triển khai Dự án, và xem xét một số khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về  phương thức, trình tự thực hiện của Dự án thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam để triển khai hiệu quả.