Bộ TN&MT sẽ đi kiểm tra một số địa phương có bệnh dịch tả Châu Phi

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 20:01, 25/06/2019

(TN&MT) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số...
(TN&MT) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại  buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi ngày 25/6.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết, tính đến ngày 11/6/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 3.980 xã, 407 huyện của 55 tỉnh, thành phố; tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 2.490.449 con, với trọng lượng 147.260 tấn. Đặc biệt là đã xảy ra tại các trang trại lớn và trại giống lợn.
r
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại buổi làm việc
Hiện một số địa phương chưa tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện; có trường hợp chưa kịp bố trí lực lượng tiêu hủy lợn, để lợn chết trong chuồng quá thời gian quy định, người chăn nuôi tự tiêu hủy, vứt xác lợn ra môi trường (vườn nhà, sông suối, ao, rạch…). Bên cạnh đó, nhiều nơi, kỹ thuật tiêu hủy không bảo đảm, lợn bệnh được vận chuyển từ hộ chăn nuôi đến nơi tiêu hủy bằng các phương tiện thô sơ nhưng không có bạt/ni lon để lót, che đậy, dẫn đến các chất thải, phân lợn, các loại dịch tiết, thậm chí cả máu lợn rơi vãi ra môi trường; lực lượng tham gia giết hủy lợn chưa được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự phát tán và lây lan mầm bệnh trong quá trình tiêu hủy; các phương tiện, dụng cụ, quần áo của người tham gia tiêu hủy lợn chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh, sát trùng tiêu diệt mầm bệnh, làm lây lan  dịch bệnh.
Với vai trò là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch tả lơn Châu Phi nói riêng, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo Cục BVMT miền Bắc, Vụ Quản lý chất lượng môi trường tổ chức đến làm việc với Sở TNMT Thái Bình để khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình và hướng dẫn địa phương thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi. Trên cơ sở đó đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Công văn 1025/BTNMT-TCMT nêu trên.
Nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và tái phát, Tổng cục Môi trường tiếp tục ban hành Công văn số 2231/TCMT-QLCL ngày 27/5/2019 để đôn đốc Sở TNMT tỉnh 63 tỉnh/thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo 3 Cục môi trường vùng tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đảm bảo các quy định về BVMT. Hiện nay, 3 Cục vùng đang tiến hành làm việc tại các dịa phương kết hợp với hoạt động đánh giá công tác quản lý chất thải rắn.
Ngoài ra, trong quá trình đi khảo sát đánh giá huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất lượng môi trường) cũng có trao đổi, làm việc với Sở Nông nghiệp, Sở TNMT, UBND cấp huyện, xã về tình hình dịch bệnh cũng như nội dung về bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc chôn lấp, tiêu hủy lợn có đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tổng cục Môi trường sẽ xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ để gửi Ban chỉ đạo quốc gia, trong đó có những kiến nghị để hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.
Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, phòng chống dịch tả Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách của tất cả các Bộ, ngành, địa phương. Bộ TN&MT xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải chủ động tham mưu cho Chính phủ dưới góc độ môi trường. Đầu tháng 7, Bộ TN &MT sẽ đi kiểm tra một số địa phương có dịch bệnh bùng phát mạnh. Từ đó, đưa ra các giải pháp tổng thể, phù hợp với quy mô, cấp độ của từng địa phương.
 Thứ trưởng trưởng giao TCMT là đầu mối tổ chức các cuộc khảo sát, tham gia các đoàn kiểm tra về dịch bệnh tả Châu Phi. Tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, nắm chắc tình hình dịch bệnh, điểm nào trọng tâm, cần xử lý để kịp thời hướng dẫn địa phương chôn lấp, tiêu hủy lợn bài bản, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 
Tới đây, TCMT phải xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và tiêu hủy xác gia súc, gia cầm; thủy, hải sản,... phát sinh do dịch bệnh, sự cố môi trường tại các địa phương và kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực tiêu hủy xác động vật do dịch bệnh; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ môi trường, tránh lây lan dịch bệnh. Lưu ý tham khảo các văn bản luật của Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế để tránh trùng lắp, chồng chéo.