Cần thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi để nâng cao quy trình dự báo KTTV

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:41, 21/12/2018

(TN&MT) – Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MMT Lê Công Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 về công tác dự báo khí tượng thủy văn của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia. Hội nghị diễn ra vào chiều 21/12 tại trụ sở Tổng cục Khí tượng thủy văn (Hà Nội).
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ trưởng Đặng Thanh Mai cho biết: Năm 2018, Vụ đã chủ trì, phối hợp xây dựng 7 Quy định, quyết định, quy trình chuyên môn về dự báo, cảnh báo KTTV và 2 Thông tư về công tác thông tin, dữ kiệu KTTV; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Vụ cũng xây dựng, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về phòng chống thiên tai.

Vụ đã hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, truyền, phát tin dự báo, cảnh báo KTTV; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra kết quả đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền, phát tin KTTV, thiên tai KTTV theo quy định…

Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo KTTV Đặng Thanh Mai báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019
Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo KTTV Đặng Thanh Mai báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2019, Vụ trưởng Đặng Thanh Mai cho biết Vụ sẽ tổ chức quản lý, giám sát công tác dự báo, cảnh báo KTTV và việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV đối với các đơn vị trong và ngoài hệ thống dự báo KTTV quốc gia…

Đánh giá kết quả công tác năm 2018 của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Giám đốc Hoàng Đức Cường cho biết: Trong năm 2018, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã thường xuyên theo dõi, dự báo và cảnh báo sớm các hiện tượng KTTV nguy hiểm; Xây dựng các Quy chế, Quy trình, Quy định về công tác quản lý dự báo KTTV,…từng bước nâng cao chất lượng dự báo phục vụ; Phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực trong việc trao đổi nghiệp vụ nhằm đảm bảo tốt thông tin, liên lạc và nắm bắt diễn biến thời tiết thực tế, nâng cao chất lượng dự báo phục vụ.

Trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy trình, Quy phạm, Quy định chuyên môn dự báo KTTV do Tổng cục KTTV ban hành và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia ban hành; Tham gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2017.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Hoàng Đức Cường đánh giá kết quả công tác năm 2018
Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Hoàng Đức Cường đánh giá kết quả công tác năm 2018

Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh trong dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường; Làm thủ tục cử cán bộ viên chức đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn, dự hội thảo nước ngoài theo đúng trình tự quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV…

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Hoàng Đức Cường cho biết trong năm 2019, Trung tâm sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chủ trì cũng như các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 2 cá nhân thuộc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV) vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017, và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho tập thể Phòng Dự báo KTTV Biển của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2017
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 2 cá nhân thuộc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV) vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017, và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho tập thể Phòng Dự báo KTTV Biển của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thay đổi quy trình làm việc để nâng cao công tác dự báo.

Thứ trưởng cho rằng, trong quá trình hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác dự báo, không chỉ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia làm dự báo KTTV nữa mà chủ trương xã hội hóa được quy định tại Luật KTTV đã được phát huy rất hiệu quả trong thời gian vừa qua trong quan trắc KTTV. Nhờ vậy, trong vòng 2 năm, điểm đo mưa tự động truyền số liệu cho các vùng đã tăng lên rất nhanh, và bắt đầu có các công ty, doanh nghiệp làm dự báo KTTV (được Luật cho phép). Các quy định hướng dẫn thi hành luật cũng như các quy định kỹ thuật sẽ khuyến khích các doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện, năng lực làm dự báo KTTV, không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Thứ trưởng, cho đến nay hệ thống dự báo KTTV vẫn đang diễn ra theo 3 cấp: cấp Trung ương, cấp khu vực và cấp tỉnh, liệu có còn phù hợp với công tác dự báo trong bối cảnh khuyến khích xã hội hóa dự báo KTTV như hiện nay hay không? Thứ trưởng đề nghị trong năm tới lãnh đạo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và lãnh đạo Tổng cục KTTV trao đổi thảo luận, nghiên cứu nhu cầu sử dụng thông tin KTTV để có định hướng trong thời gian trung hạn và dài hạn thì công tác dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nên đầu tư theo hướng nào.

Thứ trưởng cũng cho rằng Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cần phải quan tâm hơn nữa đến hoạt động KTTV của các bộ ngành và địa phương, để có thể giúp cho công tác quản lý nhà nước về KTTV có tiến triển rõ ràng.

Qua kiến nghị của các đơn vị, đặc biệt là kiến nghị của Vụ Quản lý dự báo KTTV, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị lãnh đạo Tổng cục KTTV xem xét nhanh chóng ổn định tổ chức về nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật để ổn định công tác quản lý nhà nước về KTTV.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

“Trong hoạt động sự nghiệp của các đơn vị độc lập, cần đa dạng hóa các hoạt động của mình để làm sao các sản phẩm của mình không những phục vụ được cho các dịch vụ công cơ bản mà còn phát triển được dịch vụ về KTTV. Đây không chỉ là bài toán riêng của Trung tâm KTTV quốc gia mà còn là bài toán mà Tổng cục KTTV cần hết sức quan tâm trong những năm tiếp theo” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.