Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường  Hà Nội

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:32, 15/12/2018

(TN&MT) - Ngày 14/12, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã về làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm triển khai xây dựng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại Thị xã Từ Sơn. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Băc Ninh (1)
Buổi làm việc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh.

Với cơ chế mở, khuyến khích các trường đại học xây dựng cơ sở mới, tỉnh sẽ hỗ trợ công tác đền bù, GPMB và xây dựng một số cơ sở hạ tầng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã lập Dự án xây dựng cơ sở 2,  tại Khu đô thị dịch vụ Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn. Quy mô của trường rộng trên 13 ha, sẽ đào tạo 10 nghìn sinh viên và 600 cán bộ giảng viên. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 800 tỷ đồng. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã có chủ trương đầu tư được phê duyệt. Bộ Kế hoạch đầu tư, các bộ liên quan nhất trí cho Trường xây dựng cơ sở 2 và bố trí ứng nguồn vốn giai đoạn I là 120 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Bắc Ninh đã có nhiều chính sách ưu đãi cho các trường Đại học có quy mô lớn về đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Xây dựng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Trên cơ sở các ngành chuyên môn tỉnh Bắc Ninh đã khảo sát diện tích xây dựng trường, lập quy hoạch, xây dựng phương án bồi thường GPMB; Để đẩy nhanh thực hiện dự án, Chủ tịvh UBND tỉnh giao cho Sở TNMT làm chủ trì cùng các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai các phần việc, điều chỉnh quy hoạch, có thông báo thu hồi đất, yêu cầu thực hiện các bước chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Tỉnh Bắc Ninh sẽ phấn đấu bàn giao đất sạch cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời gian sớm nhất.