Sở TN&MT Cần Thơ: Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:59, 13/11/2018

(TN&MT) - Ngay từ đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” gắn với chủ đề cải cách hành chính của Sở TN&MT “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”.
ct1a
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở TN&MT TP.Cần Thơ

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý và sử dụng biên chế hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm được phê duyệt.

Song song với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị hành chính và sự nghiệp đến năm 2020 trình Sở Nội vụ thẩm định; tiếp tục phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cho đến thời điểm này, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nhiệp và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành và đi vào ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ngoài ra, trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tính đến cuối tháng 10/2018, Sở TN&MT đã tiếp nhận 2.655 hồ sơ của tổ chức, cá nhân, trong đó đã giải quyết trước và đúng hạn được 2.483 hồi sơ, đạt tỉ lệ trên 93,5%, số hồ sơ còn lại đang được tiếp tục giải quyết.

ct2
Sở TN&MT TP.Cần Thơ tổ chức công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Chí Kiên cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với chính sách, chủ trương đầu tư của Thành phố; tăng cường công khai minh bạch thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

Sở TN&MT cũng sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ trong việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức. Ngoài ra, tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính như: tổ chức tiếp nhân dân, doanh nghiệp định kỳ vào thứ Hai hàng tuần.