Khối thi đua số V Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua 2018

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:33, 17/03/2018

(TN&MT) - Ngày 16/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Khối thi đua số V Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2018.
Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số V đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số V đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khối thi đua số V có 8 đơn vị, gồm: Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản; Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường; Viện khoa học đo đạc và bản đồ; Viện khoa học tài nguyên nước; Trường Đại học TN&MT Hà Nội; Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh; Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các văn bản trong công tác thi đua khối; trao đổi khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của các đơn vị thuộc khối. Thông qua quy chế về tổ chức, hoạt động, phương pháp chấm điểm và bình xét thi đua Khối thi đua số V.

Năm 2018, Khối thi đua số V sẽ phát động và triển khai các phong trào thi đua thành 2 đợt: Đợt 1 từ 1/1/2018-30/6/2018. Đợt 2 từ 1/7/2018-31/12/2018.

Đồng thời, đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó, tập trung thi đua đổi mới công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc như công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất dai, ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các điểm nóng, phức tạp, các vụ việc tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Chấn chỉnh nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của ngành. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và công tác đào tạo…

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Khối thi đua số V đã đạt được từ các phong trào thi đua năm 2017. “Năm 2017 là năm nhiều khó khăn, thách thức với ngành TN&MT nói chung và các đơn vị trong Khối thi đua số V nói riêng. Song, phong trào thi đua của Khối thi đua số V đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị và đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong khối, tạo ra khí thế sôi nổi trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Góp phần hoàn thành thắng lợi công tác năm 2017 của các đơn vị trong khối nói riêng và ngành TN&MT nói chung” – bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã đi vào thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như chưa có các giải pháp cụ thể thúc đẩy phong trào thi đua, phong trào thi đua chưa đồng đều, còn mang tính hành chính hóa. Một số phong trào thi đua chưa có chủ đề cụ thể, nội dung và tiêu chí khó thực hiện. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được chú trọng, quan tâm…

Năm 2018, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền đề nghị Khối thi đua số V cần phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao và những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2018. Trong đó, tập trung thi đua thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực thi chính sách pháp luật, xác định những xung đột, mâu thuẫn đang là rào cản, điểm nghẽn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thi đua đổi mới công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc như ô nhiễm môi trường, xử lý các điểm nóng, phức tạp, các vụ việc tồn đọng kéo dài. Gắn cải cách hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; chấn chỉnh nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức… Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 theo Kế hoạch của Bộ TN&MT.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số V đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.