Đại học TN&MT TP.HCM: Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:01, 26/01/2018

(TN&MT) - Ngày 26/01 tại TP.HCM, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Bac Nhan
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Đình Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM cho biết: Năm 2017, Trường đã tiếp tục thực hiện Quyết định 2186/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về chức năng, niệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Trường, gồm có: Ban Giám hiệu; 09 Phòng chức năng và Cơ sở 2; 12 Khoa, Bộ môn; 07 Tổ chức Khoa học, Công nghệ và Dịch vụ.

Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ của Nhà trường đã được tăng cường đáng kể. Tính đến ngày 30/11/2017, tổng số công chức, viên chức và người lao động của Trường là 355 người. Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng đã được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ giảng viên của trường hiện có 01 Giáo sư, 12 Phó Giáo sư, 35 Tiến sỹ, 195 thạc sĩ. Trong đó, có 01 Giáo sư, 03 Phó Giáo sư và 09 Tiến sỹ thực hiện hợp đồng giảng dạy lâu dài.

Đối với công tác tuyển sinh năm 2017, Nhà trường đã tổ chức đúng quy chế, nghiêm túc và an toàn, thực hiện báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, đúng thời gian quy định. Kết quả tổng nhập học tuyển sinh đại học hệ chính quy 1.388/1.800. Quy mô đào tạo hiện tại của Nhà trường với gần 7.000 sinh viên đại học hệ chính quy và 176 sinh viên đại học hệ liên thông chính quy với 15 ngành đào tạo bậc đại học.

Về hợp tác quốc tế, Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục và các công ty trong nước và trên thế giới về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chủ động mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, từ đó nâng cao uy tín chuyên môn, uy tín khoa học của Nhà trường với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên. Kết quả các cuộc Hội thảo, Hội nghị đều đạt được mục tiêu đề ra. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, hoàn thành đúng kế hoạch năm học và bước đầu, góp phần tạo dựng uy tín, thương hiệu cho Nhà trường trên trường quốc tế.

Thay Tuan
PGS.TS. Phan Đình Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Phan Đình Tuấn cho hay: Năm 2018, Trường Đại học TN&MT TP.HCM sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Nhà trường; bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao bằng chính sách thu hút, tuyển dụng và tiếp nhận về công tác lâu dài tại Trường; sắp xếp bố trí để sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

Bên cạnh đó, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên. Trong đó, tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ trong diện quy hoạch học tập, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm; khuyến kích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia các khóa học chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ.

Đối với công tác tuyển sinh, Nhà trường sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như tổ chức tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng năm 2018. Trong đó, sẽ triển khai thực hiện tuyển sinh cho 17 ngành đào tạo trình độ đại học; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ mở ngành đối với 2 - 3 chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, 01 chương trình đào tạo liên kết, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Nhà trường sẽ chi cho nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên nhiều hơn thông qua các đề tài cấp Trường, cấp sinh viên hàng năm, đảm bảo nguồn chi cho nghiên cứu khoa học trích từ học phí là 8%; khuyến khích việc đăng kí sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các đề tài vào thực tiễn nhiều hơn; đầy mạnh các nghiên cứu để tài, dự án các tỉnh thành, địa phương đặc biệt khu vực phía Nam.

Đối với công tác thi đua, Nhà trường cũng luôn quan tâm sát sao, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, công tác, học tập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Mặt khác, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 trong công tác quản lý điều hành của Nhà trường và của Ngành TN&MT...

Quang canh Hoi nghi
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học TN&MT TP.HCM đã đạt được trong năm 2017. Trường đã đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu không ngừng để có được những bước trưởng thành và nâng cao uy tín của Trường trong Ngành TN&MT, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị, để duy trì và phát triển hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tiếp theo, Nhà trường cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo đại học, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, và hội nhập quốc tế.

Song song đó, cần bám sát nhu cầu thực tiễn xã hội, chất lượng lao động; thực hiện công khai, tập trung đầu tư, xây dựng chuẩn đào tạo theo khung quốc gia; gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với nơi sử dụng lao động nhằm đáp ứng chất lượng đào tạo theo nhu cầu và tạo điều kiện về việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; mạnh dạn đổi mới phương pháp đào tạo nhằm tăng tính chủ động, tự học và sáng tạo của sinh viên.

Ngoài ra, cẩn phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; có chính sách thu hút cán bộ giỏi chuyên môn, tâm huyết xây dựng Trường; thực hiện nghiêm túc việc khảo sát đánh giá công tác giảng dạy và chất lượng sinh viên sau khi ra trường; phấn đấu hoàn thiện trang thiết bị, phòng học, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực nghiệm... đảm bảo phục vụ tốt công tác giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng tin tưởng rằng, với những thành tựu tốt đẹp đạt được trong thời gian qua, Trường Đại học TN&MT TPHCM sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, xây dựng Nhà trường tiếp tục phát triển theo mục tiêu đã đề ra và ngày càng hiệu quả. Bộ TN&MT cũng sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát huy hơn nữa các thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.