Thông qua Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của doanh nghiệp

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 22:06, 28/12/2017

(TN&MT)- Chiều 28/12, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng.
dsds
Quang cảnh buổi họp Hội đồng thẩm định

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ TN&MT tại Nghị quyết 63 ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2016- 2020. Ngày 29/8/2016, Bộ TN&MT đã giao nhiệm vụ xây dựng Đề án này cho Tổng cục Quản lý đất đai.

Đồng thời, Đề án góp phần triển khai Nghị quyết số 11 ngày 30/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có nội dung: Thực hiện bình đẳng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo Tổng cục, mục tiêu của đề án nhằm đề xuất cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp (gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện các dự án đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của đất nước.

Nội dung của Đề án là điều tra, khảo sát thực trạng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa phương thông qua đoàn công tác và điều tra xã hội học bằng phiếu điều tra (giấy), phiếu điều tra điện tử (trên Internet).

Bên cạnh đó, đánh giá phân tích số liệu, tài liệu về kết quả thực hiện tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư và kinh nghiệm của các nước theo chuyên đề; đánh giá về thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế tiếp cận quỹ đất của doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư… Dự kiến Đề án được triển khai từ đầu năm 2018 đến hết năm 2019.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến góp ý vào đề án, trong đó, cơ bản thống nhất với các nội dung của đề án. Tuy nhiên, các thành viên cũng đóng góp ý kiến bố sung, chỉnh sửa về phạm vi đề án, các địa phương điều tra…

Chủ tich Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã đánh giá cao việc xây dựng dự thảo Đề án. Theo Thứ trưởng, Đề án đã xây dựng cụ thể các công việc, nội dung, nhất là về kết quả đề xuất sẽ góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tới đây.

Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục Quản lý đất đai sớm tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và Đề án để trình Bộ lấy ý kiến Bộ ngành trình Chính phủ trong thời gian tới.