Sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:08, 08/08/2019

(TN&MT)- Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo những định hướng sửa đổi bổ sung Luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.

Tham dự có đại diện các Bộ, ngành thành viên ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, một số Sở TN&MT địa phương và các chuyên gia về đất đai trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội và của Chính phủ thì Bộ TN&MT được giao phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai.
 

â
Quang cảnh Hội thảo


Trên cơ sở Kết luận 36 ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các Nghị quyết có liên quan tới nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai, Bộ TN&MT đang xây dựng và chỉ đạo rà soát các vướng mắc, khoảng trống khi thi hành Luật đất đai, đồng thời, rà soát các quy định còn mâu thuẫn với các Luật khác để tập trung tháo gỡ.

Về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng là những nội dung rất quan trọng trong Luật đất đai, do đó mong muốn các đại biểu cho ý kiến về các nội dung này để trên cơ sở đó Bộ TN&MT hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, tăng cưởng quản lý Nhà nước đất đai và để các quy định đi vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về về  định hướng sửa đổi bổ sung Luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất mà Bộ TN&MT nêu ra nhằm hoàn thiện các các nội dung này.