Tư vấn pháp luật

Mức phạt đối với hành vi vi phạm trách nhiệm xử lý chất thải

Phạm Oanh 20/11/2023 - 15:49

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Trần Phương Anh (Hà Nội) hỏi: Hành vi vi phạm quy định trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu được quy định như thế nào? Mức phạt tiền tương ứng ra sao? Ngoài bị xử phạt tiền thì nhà sản xuất, nhập khẩu vi phạm còn phải chịu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gì?

Câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

Các hành vi vi phạm quy định trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, bao gồm các hành vi vi phạm và mức phạt tiền cụ thể cho từng hành vi vi phạm như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo quy định.

Hành vi vi phạm quy định kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải, bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến dưới 250.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không đầy đủ, không đúng nội dung, chỉ tiêu, số liệu bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải nhưng không làm giảm số tiền phải nộp;

xu-ly-chat-thai.jpg
Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến dưới 350.000.000 đồng đối với hành vi gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định dưới 31 ngày;

Phạt tiền từ 350.000.000 đồng đến dưới 450.000.000 đồng đối với hành vi gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến dưới 91 ngày;

Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 550.000.000 đồng đối với hành vi kê khai thông tin không đúng làm giảm dưới 30% so với số tiền phải nộp;

Phạt tiền từ 550.000.000 đồng đến 650.000.000 đồng đối với hành vi kê khai thông tin không đúng làm giảm từ 30% đến dưới 50% so với số tiền phải nộp;

Phạt tiền từ 650.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng đối với hành vi kê khai thông tin không đúng làm giảm từ 50% đến dưới 70% so với số tiền phải nộp;

Phạt tiền từ 750.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi kê khai thông tin không đúng làm giảm từ 70% trở lên so với số tiền phải nộp;

Phạt tiền từ 850.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi không gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải hoặc gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải nhưng quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Hành vi nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định, bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định dưới 31 ngày hoặc không nộp đủ số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định dưới 31 ngày;

Phạt tiền từ 700.000.000 đồng đến dưới 900.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến dưới 91 ngày hoặc không nộp đủ số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến dưới 91 ngày.

Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi không nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải hoặc chậm nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn 91 ngày trở lên hoặc không nộp đủ số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quá thời hạn 91 ngày trở lên.

* Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài bị xử phạt tiền theo quy định, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả (khoản 5 Điều 33 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP) sau đây: Buộc công khai thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo quy định; Buộc gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải theo quy định; Buộc nộp số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải còn thiếu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức phạt đối với hành vi vi phạm trách nhiệm xử lý chất thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO