--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai

Đất đai - Hoàng Nghĩa - 18:50 21/10/2020

(TN&MT) - Tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và gửi hồ sơ báo cáo kết quả về Bộ TN&MT theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp huyện, xã.

Để công tác kiểm kê đạt hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm kê cho cấp huyện, cấp xã. In, nhân sao và cấp phát mẫu biểu, các tài liệu, bản đồ khác phục vụ kiểm kê đất đai cho các đơn vị hành chính thuộc tỉnh. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch thực hiện và tầm quan trọng của việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp huyện. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh trong việc kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn; Thực hiện kiểm kê các loại đất chuyên đề theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện; Xây dựng bộ số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của cấp tỉnh trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê diện tích đất đai của các đơn vị cấp huyện, kiểm tra rà soát kết quả tổng hợp; Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của các đơn vị cấp huyện cập nhật trên phần mềm TK-Online của Bộ TN&MT thành số liệu kiểm kê đất đai cấp tỉnh trình Bộ TN&MT phê duyệt...

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, diện tích đất tự nhiên của tỉnh đến 31/12/2019 có 831.018 ha (trong đó, đất nông nghiệp 724.923 ha, chiếm 87,23%; đất phi nông nghiệp 51.295 ha, chiếm 6,17%; đất chưa sử dụng 54.800 ha chiếm 6,59%) tăng 09 ha so với năm 2014 và giảm 1.067 ha so với năm 2009.

Nguyên nhân diện tích tự nhiên tăng so với kiểm kê đất đai năm 2014 do chưa có sự đồng bộ giữa số liệu tổng hợp diện tích tự nhiên của các xã so với bản đồ khoanh đất trong kỳ kiểm kê 2014 tại huyện Chi Lăng; giảm so với kiểm kê đất đai năm 2009 chủ yếu là do có sự thay đổi về phương pháp kiểm kê và một phần do năm 2007 Bộ TN&MT phân bổ thêm diện tích cho tỉnh 2.777,42 ha để điều chỉnh bằng hệ số K vào đất sông suối, đất chưa sử dụng. Số liệu diện tích chưa rà soát theo tài liệu mô tả và đối chiếu với thực địa, nên chưa thể hiện được chính xác tổng diện tích tự nhiên của các huyện và của toàn tỉnh.

Trong kỳ kiểm kê này, diện tích tự nhiên của toàn tỉnh được tổng hợp từ diện tích các khoanh đất trên bản đồ kết quả điều tra cấp xã với tất cả các khoanh đất được đóng vùng trong phạm vi các huyện được đồng bộ theo phần mềm chuyên ngành do Bộ TN&MT ban hành từ bản đồ khoanh đất, số liệu kiểm kê trên phần mềm TK-Online (Bản đồ điều tra cấp xã đã có rà soát lại theo đúng tài liệu mô tả 364 và đối chiếu với thực địa).

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn đã được đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy 200/200 xã, phường, thị trấn (do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn từ 226 xã xuống còn 200 xã theo Nghị quyết số 818 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và bản đồ địa chính đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Do dó, số liệu kiểm kê đất đai kỳ này được so sánh, đối chiếu, rà soát kỹ có độ tin cậy và tính chính xác cao hơn.

Diện tích đất tự nhiên của tỉnh Lạng Sơn đến 31/12/2019 có 831.018 ha.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn được triển khai theo đúng kế hoạch. Quá trình thực hiện luôn tuân thủ các biện pháp kỹ thuật, kết hợp thu thập, phân tích số liệu với khảo sát thực địa hiện trạng đang sử dụng đất để có những chỉnh sửa, bổ sung cho đúng với hiện trạng các loại đất đang sử dụng. Kết quả là đã xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh, xây dựng được hệ thống biểu số liệu các loại đất phân theo mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Chất lượng sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu và quy trình, quy phạm đề ra. Sản phẩm chủ yếu bao gồm các biểu mẫu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, báo cáo thuyết minh tổng hợp đã được hoàn thành và được lưu trữ theo đúng quy định.

Kết quả kiểm kê đất đai kỳ này đã phản ánh đúng thực trạng quản lý, sử dụng đất, đã xác định được rõ quỹ đất đang sử dụng đối với từng loại đất và quỹ đất chưa sử dụng, là nguồn tài liệu tin cậy, đủ điều kiện cung cấp cho các 19 ngành, các cấp làm cơ sở để chỉ đạo xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 70% dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 để bố trí cho các huyện khó khăn; Sớm đầu tư kinh phí cho dự án đo đạc, cắm mốc giới đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương; đo đạc chỉnh lý Bản đồ địa chính của các xã, phường, thị trấn đã có biến động lớn. Đồng thời nghiên cứu để xây dựng chế tài xử lý theo hướng tăng nặng hơn đối với các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không thông qua cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai như hiện nay.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO