--Quảng cáo---

Hiệu quả của công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Xã hội - Hải Thanh - 14:12 28/01/2021

(TN&MT) - Trong 2 năm 2019 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước ổn định, phát triển và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Việc đầu tư, hỗ trợ vùng DTTS tiếp tục được quan tâm và đã phát huy hiệu quả. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh qua 2 năm là 3.965.626 triệu đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm (giảm 2,8%, từ 11,36% năm 2019 xuống còn 8,56% vào năm 2020).

Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS cơ bản đảm bảo, nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn, phát huy; tăng cường phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội; tạo điều kiện cho người có uy tín, già làng hoạt động, trở thành lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước.

9.jpg

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn là người dân tộc tiếp tục được quan tâm. Ảnh: MH

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, dạy chữ dân tộc Mường cho các nhóm đối tượng; Duy trì các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, diễn xướng cho con em các dân tộc, cán bộ văn hoá cơ sở góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ là người DTTS tham gia vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện là 1.341/3.475 người (38,58%); tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 41/61 đại biểu, cấp huyện 291/383 đại biểu, cấp xã 4378/5230 đại biểu; cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý có 163/322 đồng chí (50,62%); cán bộ được bổ nhiệm, điều chuyển, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 51/62 đồng chí (82,25%).

Việc tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách dân tộc đã giúp đồng bào DTTS trong tỉnh có cơ hội vươn lên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

  • Đồng bào các dân tộc Mường Phăng đoàn kết xây dựng NTM
    Dân tộc thiểu số - Hoàng Châu - 17:27 09/06/2021
    (TN&MT) - Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc ở Mường Phăng đã nỗ lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đoàn kết cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng. Năm 2018, Mường Phăng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được chuyển đổi; kết cấu hạ tầng kinh tế, điện đường, trường trạm được nâng cấp, mở rộng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO