Cải cách hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường: Thực chất - tiết kiệm - hiệu quả

Thiên Trường| 26/11/2020 11:49

(TN&MT) - Cải cách hành chính (CCHC) luôn được Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc quyết tâm thực hiện. Đây được xem là quyết sách lớn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT.

Bộ TN&MT đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường hướng về địa phương, cơ sở, đặt trọng tâm vào công tác rà soát và tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp và TTHC nội bộ theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quy trình giải quyết.

Cải cách hành chính luôn được Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc quyết tâm thực hiện. Ảnh: Hoàng Minh

Về xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật, Bộ đã xây dựng các chủ trương lớn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn ngành - quyết sách lớn để kiến tạo tương lai xanh. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 văn bản dưới Luật hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước và khoáng sản; ứng phó với sự cố chất thải.

Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 6 Đề án. Ban hành theo thẩm quyền 10 Thông tư. Trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Nghị định, 3 Nghị quyết, 4 Quyết định. Triển khai Tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đêët àai nùm 2013.

Bộ đã ban hành 12 Chương trình, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ; kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025; công bố bãi bỏ 26 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, Bộ đã hoàn thành nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến (VDCTT) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ. Triển khai thử nghiệm kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã tích hợp, cung cấp 17 TTHC (32 DVCTT mức độ 3, 4) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020), sẵn sàng tích hợp thêm 55 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020.

Triển khai 108 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó, có 53 dịch vụ công mức độ 3, 55 dịch vụ công mức độ 4, đạt khoảng 50,9% (trong đó, 1 dịch vụ công kết nối liên thông đến địa phương và 5 dịch vụ công kết nối liên thông với Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia). Bộ đã rà soát, cập nhật chỉ tiêu thông tin, quy trình thực hiện đối với 6 thủ tục đang vận hành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trên hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ. Kết nối, tích hợp Cổng DVCTT của Bộ với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay, cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính.

Việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc thực hiện trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật) qua Trục liên thông văn bản quốc gia đạt tỷ lệ 98%. Hoàn thành xây dựng, nâng cấp, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường (tại địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn), đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ báo cáo theo quy định của Chính phủ, các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý Nhà nước của Bộ, các yêu cầu về chức năng, tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc định dạng dữ liệu theo quy định. Hiện nay, Bộ đã hoàn thành một số nội dung triển khai kết nối thử nghiệm với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Với những kết quả đã đạt được, cùng với các quyết sách mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, thời gian tới, công tác CCHC trong ngành TN&MT sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 84.78/100 điểm (xếp thứ 7 trên tổng số 17 các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tăng 2 bậc so với năm 2018).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải cách hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường: Thực chất - tiết kiệm - hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO