--Quảng cáo---

Bình Thuận nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc năm 2021

Dân tộc thiểu số - Ngọc Trâm (tổng hợp) - 16:06 12/01/2021

(TN&MT) - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Thanh Thị Minh Hiền - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đời sống đồng bào cơ bản ổn định; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện; công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng dạy và học được nâng lên. Việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào được quan tâm, mạng lưới y tế các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định.

Đến nay, Ban Dân tộc đã hoàn thành 8/8 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2020. Kết quả giảm nghèo trong năm là 525 hộ, tương ứng giảm 2,23%/năm.

Tỉnh Bình Thuận tiếp tục duy trì và tạo điều kiệncho hộ đồng bào DTTS phát huy hiệu quả công tác nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng

Trong năm 2020, Ban đã triển khai thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình 135 năm 2020 là 21 tỷ đồng, trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 13 tỷ đồng, duy tu bảo dưỡng công trình 914 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất gần 7,5 tỷ đồng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 641 triệu đồng. Ban Dân tộc tỉnh đã thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách an sinh xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Ban trực tiếp theo dõi, quản lý. Trong đó, thực hiện Chương trình 135 (Quyết định số 1722/QĐ-TTg), Ban Dân tộc đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020 với 5 lớp với 202 người tham dự; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn thuộc Dự án 2 (Chương trình 135).

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Thanh Thị Minh Hiền cũng cho biết, công tác dân tộc trong năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhiều hộ vẫn còn thiếu đất canh tác, vốn sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa đồng ruộng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chế biến sau thu hoạch còn hạn chế; nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu còn hạn chế, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện. Cụ thể, Ban sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổ chức triển khai thực hiện về Chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2030 sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động động bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy hiệu quả sử dụng đất sản xuất đã cấp từ những năm trước; duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả công tác nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO