--Quảng cáo---

Bắc Giang: Lộ bằng chứng “tố” Công ty Lens Việt Nam hoạt động khi chưa có hệ thống xử lý nước thải hoàn thiện

Tiếng dân - 08:34 05/01/2018

(TN&MT) - Trong bối cảnh chưa có hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam đã ''chữa cháy'' bằng cách thỏa thuận nhờ doanh nghiệp khác xử...

(TN&MT) - Trong bối cảnh chưa có hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam đã ''chữa cháy'' bằng cách thỏa thuận nhờ doanh nghiệp khác xử lý ''hộ'' nước thải để công ty đủ điều kiện được phép đi vào hoạt động. Điều đáng nói việc làm này là trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp ''bắt tay'' vi phạm pháp luật

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam (gọi tắt là Công ty Lens Việt Nam) địa chỉ tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép công ty này được đấu nối hệ thống xử lý nước thải sang doanh nghiệp khác trong bối cảnh công ty này chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, trước khi có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép, Công ty Lens Việt Nam đã thỏa thuận với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Wintek Việt Nam (gọi tắt là Công ty Wintek Việt Nam) và Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang xử lý ''hộ'' nước thải để công ty đủ điều kiện được phép đi vào hoạt động. Điều đáng nói việc làm này là trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, tại biên bản thỏa thuận mượn hệ thống xử nước thải giữa Công ty Wintek Việt Nam và Công ty Lens Việt Nam ngày 17/07/2017 nêu rõ, phía bên B tức Công ty Wintek Việt Nam thỏa thuận chuyển nhượng cho bên A tức Công ty Lens Việt Nam 80.6505 m2 đất và tài sản trên đất tại lô R (R2) KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư.
Bắc Giang: Bằng chứng tố Công ty Lens Việt Nam coi môi trường là ''trò đùa''.
Biên bản thỏa thuận mượn hệ thống xử nước thải giữa Công ty Wintek Việt Nam và Công ty Lens Việt Nam.

Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã cấp giấy phép đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép kinh doanh cấp cho bên B để thực hiện dự án đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty Lens Việt Nam chưa kịp xây dựng xong khu xử lý nước thải để phục vụ sản xuất nên sau khi thỏa thuận, Công ty Wintek Việt Nam đã đồng ý cho Công ty Lens Việt Nam mượn khu S (khu xử lý nước thải) để sử dụng xử lý nước thải sản xuất. Thời gian mượn từ ngày 30/07/2017 cho đến hết ngày 31/12/2017.

Điều đáng nói, việc Công ty Wintek Việt Nam đồng ý cho Công ty Lens Việt Nam mượn khu S (khu xử lý nước thải) để sử dụng xử lý nước thải sản xuất là sai quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường. Bởi theo đánh giá tác động môi trường của Công ty Wintek Việt Nam đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 và hồ sơ liên quan thì công ty này không có chức năng xử lý nước thải của đơn vị khác.

Tương tự, tai biên bản thỏa thuận ngày 21/08/2017 giữa Công ty Lens Việt Nam và  Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang về phương án tiếp nhận nước thải thì Công ty Lens Việt Nam phải có trách nhiệm tự đầu tư xây dựng hoàn toàn hệ thống xử lý nước thải với công suất 3.000 m3/ngày đêm với chất lượng nước thải đạt cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT năm trên lô đất R2. Theo kế hoạch hoạt động, lượng xả thải ra từ tháng 10/2017 đến tháng 08/2018 là 405 m3/ngày đêm, sau khi đi vào hoạt động ổn định từ tháng 08/2018 lượng nước xả thải ra đạt 2.200 m3/ngày đêm.
Bắc Giang: Bằng chứng tố Công ty Lens Việt Nam coi môi trường là ''trò đùa''.
Biên bản thỏa thuận ngày 21/08/2017 giữa Công ty Lens Việt Nam và  Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang về phương án tiếp nhận nước thải.

Cũng theo thỏa thuận, Công ty Lens Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường mới chính thức đi vào hoạt động. Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đồng ý cho phép Công ty Lens Việt Nam đấu nối đường ống nước thải sau xử lý (sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) vào hệ thống thoát nước thải tập trung KCN Quang Châu.

Biên bản thỏa thuận cũng nêu rõ, hiện tại, nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu đang xử lý hàng ngày khoảng 1.000 m3/ngày đêm. Do vậy, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đảm bảo công suất xử lý lượng nước thải 405 m3/ngày đêm của Công ty Lens Việt Nam từ tháng 10/2017 đến tháng 08/2018.

Ngoài ra, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đang chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy xử lý nước thải Quang Châu công suất tăng thêm 6.000 m3/ngày đêm với chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT; dự kiến hoàn thành là tháng 07/2018. Với công suất như trên, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang khẳng định đảm bảo xử lý được toàn bộ khối nước thải của Công ty Lens Việt Nam từ tháng 08/2018.
Bắc Giang: Bằng chứng tố Công ty Lens Việt Nam coi môi trường là ''trò đùa''
Công văn đề xuất của Công ty TNHH Lens Việt Nam.

Điều đáng nói, tương tự như trường hợp của Công ty Wintek Việt Nam, việc Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đồng ý tiếp nhận nước thải của Công ty Lens Việt Nam cũng không đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường. 

Dư luận đặt ta câu hỏi án là, khi các doanh nghiệp này ''bắt tay'' nhau thì với trách nhiệm quản lý các KCN, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã làm đúng trách nhiệm của mình hay chưa?.

Trước đó, Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin về sự việc này, ngày 19/9/2017, Công ty Lens Việt Nam có Công văn số 1909/Lens gửi UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị xin đấu nối tạm thời xử lý nước thải từ khu R (R2) sang khu S xử lý. Tại văn bản này, Công ty Lens Việt Nam cho biết hiện Công ty đã nhận chuyển nhượng xong nhà xưởng khu R (R2) của Công ty Wintek Việt Nam.

Do nhu cầu đào tạo nhân viên mới để chuẩn bị cho quá trình sản xuất thử nên công ty có tuyển công nhân để chuẩn bị cho quá trình sản xuất sau này. Trong thời gian đào tạo nhân viên mới có phát sinh nước thải sinh hoạt, nhưng hiện tại trạm xử lý nước thải khu R (R2) vẫn chưa hoàn thành nên tạm thời không thể xử lý được nước thải sinh hoạt.

Chính vì vậy, để đảm bảo môi trường, Công ty Lens Việt Nam đề nghị được đấu nối nước thải sinh hoạt tạm thời sang khu S thuộc Công ty Wintek Việt Nam; Công ty Wintek đã chấp thuận cho Công ty đấu nối khu xử lý nước thải sinh hoạt tạm thời. Nếu để xảy ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới môi trường, Công ty Lens Việt Nam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bất chấp pháp luật về môi trường

Trước đề nghị lạ đời này, ngày 21/9/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Văn bản số 3254/UBND-MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc xem xét.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty Lens Việt Nam để xem xét nội dung đề nghị xin đấu nối tạm thời xử lý nước thải từ khu R (R2) sang khu S xử lý. Kết quả báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang xem xét trả lời đề nghị của Công ty Lens Việt Nam theo quy định.
Bắc Giang: Bằng chứng tố Công ty Lens Việt Nam coi môi trường là ''trò đùa''
Chưa đủ điều kiện đi vào hoạt động, Công ty TNHH Lens Việt Nam đã đăng băng rôn tuyển lao động.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, đến ngày 29/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên đã tiến hành làm việc với Công ty Lens Việt Nam để xem xét đề nghị đấu nối tạm thời xử lý nước thải.

Sau đó, ngày 5/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có Văn bản số 2118/TNMT-BVMT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang để báo cáo nội dung đề nghị của Công ty Lens Việt Nam.

Tại báo cáo này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết Công ty Lens Việt Nam dự kiến ban đầu sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung mới đưa dự án đi vào hoạt động chính thức (dự kiến vào tháng 1/2018). Tuy nhiên, do đặc thù công nghệ luôn có sự thay đổi, Công ty Lens Việt Nam đã ký hợp đồng và các khách hàng đôn đốc giao sản phẩm nên Công ty đề nghị đấu nối tạm thời nước thải sang trạm xử lý nước thải của Công ty Wintek Việt Nam. Công ty Lens Việt Nam cũng đã cung cấp văn bản thỏa thuận với Công ty Wintek Việt Nam về việc mượn hệ thống xử lý nước thải, thời gian dự kiện mượn đấu nối tạm thời là 3 tháng.

Theo tính toán của Công ty Lens Việt Nam, lượng nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa sản phẩm khoảng 200m3/ngày. Theo thiết kế, hệ thống xử lý nước thải của Công ty Wintek Việt Nam có công suất là 350m3/ngày, hiện nay lượng nước thải phát sinh của Công ty Wintek Việt Nam đưa vào hệ thống xử lý này là 50m3/ngày; loại hình sản xuất của Công ty Lens Việt Nam và Công ty Wintek có sự tương đồng nên hệ thống xử lý nước thải của Công ty Wintek có thể đáp ứng được”.
Về kết quả làm việc, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết: Dự án thành lập Công ty TNHH Lens Việt Nam của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 01/9/2017, theo đó Công ty Lens Việt Nam đã cam kết chỉ đi vào hoạt động sản xuất sau khi Công ty đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung (tháng 1/2018).

Tuy nhiên tại thời điểm ngày 29/9/2017, Công ty Lens Việt Nam đã tiến hành xây dựng phần móng của hệ thống xử lý nước thải tập trung, dự kiến đến tháng 01/2018 sẽ hoàn thành. Như vậy, Công ty Lens Việt Nam chưa đủ điều kiện để đi vào vận hành hoạt động sản xuất theo quy định.

Mặt khác, theo đánh giá tác động môi trường của Công ty Wintek Việt Nam đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 và hồ sơ liên quan, Công ty Wintek Việt Nam không có chức năng xử lý nước thải của đơn vị khác, vì vậy, nếu Công ty Wintek thực hiện xử lý nước thải cho đơn vị khác sẽ vi phạm điểm e, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Trước các vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét trả lời Công ty Lens Việt Nam là không đồng ý với đề nghị đấu nối tạm thời xử lý nước thải của Công ty sang trạm xử lý nước thải của Công ty Wintek Việt Nam để xử lý. Đồng thời đề nghị Công ty Lens Việt Nam chấp hành đúng quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 01/09/2017.
Bắc Giang: Bằng chứng tố Công ty Lens Việt Nam coi môi trường là ''trò đùa''
Khu vực để xe của công nhân Công ty Lens Việt Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty Lens Việt Nam phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Ngoài ra, chủ dự án cũng phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghẹ, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt ĐTM theo quy định của Chính phủ.

Điều đáng nói, mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị đấu nối tạm thời xử lý nước thải của Công ty Lens Việt Nam nhưng theo ghi nhận của PV thì doanh nghiệp này vẫn bất chấp pháp luật, hoạt động khi chưa hề có hệ thống xử lý nước thải hoàn thiện.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết hiện Công ty Lens Việt Nam đang thực hiện lắp đặt máy móc và vận hành thử. Cũng theo vị này, vấn đề kiểm tra xử lý về mặt môi trường thuộc về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Trong khi đó, ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cũng cho PV biết đã nắm được thông tin sự việc và đang chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý.

Ông Vượng cũng được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49) Bộ Công an trao đổi trực tiếp về sai phạm tại Công ty Lens Việt Nam. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang sẽ khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và kiên quyết sẽ xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật (nếu có) của Công ty Lens Việt Nam.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO