Yên Bái: Cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu

Thanh Ngà| 21/12/2021 11:57

(TN&MT) - Tới thời điểm tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội với tỷ lệ đạt 94% so với diện tích cần cấp giấy.

Từ 1/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp được 172.419 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích cấp 35.300,3 ha, trong đó: Tổ chức cấp được 1.005 giấy, với diện tích là 1.638,3 ha; hộ gia đình, cá nhân cấp được 171.414 giấy, với diện tích là 33.661,9 ha.

Đến nay, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội. Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo về trình tự và thủ tục theo quy định.

Tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân còn một số vướng mắc, lúng túng do nhiều nội dung trong Luật Đất đai và Nghị định không quy định hoặc quy định không rõ ràng nhưng cũng không phân cấp cho UBND tỉnh quy định.

Cụ thể như: Trên thực tế tại địa phương rất nhiều trường hợp người sử dụng đất tự ý làm nhà ở trên đất vườn (chưa được cấp Giấy chứng nhận) của gia đình từ sau ngày 01/7/2014, nhưng trong quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quy định đối với các trường hợp nêu này; không quy định cụ thể việc xác định lại đất ở có vườn, ao đối với các trường hợp đất ở mà khi khai phá sử dụng đất không có một trong loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2004).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO