--Quảng cáo---

Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?

Tư vấn pháp luật - 00:00 26/08/2013

 Xin cho tôi hỏi, hiện nay Nhà nước quy định như thế nào về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp?

 

Trả lời:

 

<_o3a_p>

Luật Đất đai 2003 và các văn bản dưới Luật có các quy định cụ thể về hạn mức quyền sử dụng đất. Riêng đối với đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì hạn mức được quy định tại Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11  Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.<_o3a_p>

Tại Khoản 1, 2, 3 Điều 2  Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 quy định:<_o3a_p>

“Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được quy định như sau:<_o3a_p>

1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối:<_o3a_p>

a) Không quá sáu (06) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; <_o3a_p>

b) Không quá bốn (04) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.<_o3a_p>

2. Đất trồng cây lâu năm:<_o3a_p>

a) Không quá hai mươi (20) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; <_o3a_p>

b) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.<_o3a_p>

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:<_o3a_p>

a) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; <_o3a_p>

b) Không quá một trăm (100) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi”.<_o3a_p>

Báo TNMT<_o3a_p>


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO